หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 052 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
2 053 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
3 054 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
4 055 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
5 056 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
6 057 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
7 058 3.000 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
8 059 3.000 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
9 060 4.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
10 061 4.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
11 063 5.000 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
12 064 6.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
13 065 6.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
14 066 7.000 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
15 714 8.000 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
16 722 8.100 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]