สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 37 4 1 0 42
2 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 31 7 5 1 43
3 บ้านโป่งวัวแดง 26 7 2 3 35
4 วัดทับหมัน 23 10 4 0 37
5 อนุบาลโพทะเล 23 6 2 1 31
6 วังก้านเหลือง 22 12 4 1 38
7 วัดบ้านท้ายน้ำ 21 0 2 0 23
8 วัดธงไทยยาราม 19 5 5 1 29
9 ศรีประสิทธิ์วิทยา 18 9 3 1 30
10 ดรุณบัณฑิตพิทยา 15 14 5 1 34
11 วัดบึงน้ำกลัด 15 6 0 0 21
12 วัดโพทะเล 14 9 2 1 25
13 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 14 6 3 0 23
14 วัดใหม่วังหว้า 14 1 0 0 15
15 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 14 0 1 1 15
16 วัดชัยศรี 13 5 1 0 19
17 เยาวชนศึกษา 13 4 4 2 21
18 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 12 1 1 2 14
19 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 12 1 1 0 14
20 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 12 0 2 0 14
21 วัดพร้าว 11 4 3 0 18
22 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 11 2 1 0 14
23 วัดป่าเรไร 11 0 0 0 11
24 เทพประทาน 10 10 1 0 21
25 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 10 9 6 0 25
26 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 10 6 2 0 18
27 วัดวังสำโรง 10 4 1 1 15
28 วัดใหม่ดงเจริญ 10 2 2 1 14
29 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 10 2 1 0 13
30 บุรพรัตน์วิทยาคาร 10 2 0 0 12
31 วัดวังเรือน 10 1 2 2 13
32 วัดเขารวก 9 7 4 2 20
33 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 9 6 3 0 18
34 บ้านหนองแขม 9 3 3 0 15
35 วัดบ้านท่านั่ง 9 2 2 2 13
36 หัวเฉียว 9 2 1 0 12
37 วัดป่าแดง 9 0 0 3 9
38 วัดบ้านห้วยยาว 8 1 2 0 11
39 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 0 2 3 10
40 บ้านหนองบัว 8 0 0 0 8
41 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 7 9 4 0 20
42 นรบุตรศึกษา 7 5 4 0 16
43 ชุมชนวัดสายดงยาง 7 5 2 2 14
44 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 7 2 1 2 10
45 บ้านวังแดง 7 1 0 0 8
46 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 7 1 0 0 8
47 วัดบ้านบางลายใต้ 7 0 0 0 7
48 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 7 3 3 16
49 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 6 6 1 2 13
50 วัดคลองคูณ 6 5 2 3 13
51 บ้านเขานกยูง 6 4 0 0 10
52 วัดหนองสนวน 6 2 0 1 8
53 บ้านปากน้ำ 6 1 1 0 8
54 วัดบ้านบางลายเหนือ 6 1 0 1 7
55 วัดสัตตวนาราม 6 1 0 0 7
56 บ้านยี่มุ่ย 6 0 2 0 8
57 บ้านเนินโพธิ์ 6 0 1 0 7
58 วัดไดอีเผือก 5 5 4 1 14
59 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 5 5 1 1 11
60 บ้านบางพล้อยางหลวง 5 4 0 1 9
61 ห้วยพุกวิทยา 5 2 4 0 11
62 สี่แยกเขาดิน 5 2 2 1 9
63 วัดหนองกอไผ่ 5 2 1 0 8
64 วัดหนองน้ำเต้า 5 1 0 0 6
65 วัดหนองสองห้อง 5 0 1 0 6
66 วัดวังไคร้ 4 4 2 0 10
67 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 4 2 2 1 8
68 วัดบ้านท่าขมิ้น 4 2 0 1 6
69 บ้านหนองจะปราบ 4 2 0 0 6
70 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 4 1 1 1 6
71 วัดวังแดง 4 1 0 2 5
72 วัดคงคาราม 4 1 0 0 5
73 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 4 0 1 1 5
74 เทศบาลทับคล้อ 4 0 0 0 4
75 วัดวังหว้า 3 3 0 0 6
76 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 3 3 0 0 6
77 สิริวัฒนา 3 2 3 0 8
78 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 3 1 1 0 5
79 วัดห้วยเรียงกลาง 3 1 1 0 5
80 วัดหนองง้าว 3 1 0 0 4
81 วัดหนองแก 3 0 0 0 3
82 บ้านบึงประดู่ 3 0 0 0 3
83 วัดเขาทราย 2 5 1 0 8
84 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 2 3 3 0 8
85 วัดบ้านคลองข่อย 2 3 1 0 6
86 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 2 3 0 1 5
87 วัดลำประดาเหนือ 2 2 1 3 5
88 บ้านสามบึงบาตร 2 2 1 1 5
89 วัดคลองข่อย 2 2 1 0 5
90 จันทวิทยา 2 2 1 0 5
91 บ้านหนองหวาย 2 1 1 0 4
92 วัดวังตะกู 2 1 1 0 4
93 บ้านทุ่งใหญ่ 2 1 0 1 3
94 เขาพนมกาวหนองนกยาง 2 1 0 1 3
95 วัดบ้านพังน้อย 2 1 0 0 3
96 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 0 1 0 3
97 บ้านเขาพระ 2 0 1 0 3
98 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 2 0 1 0 3
99 อนุบาลทับคล้อ 2 0 0 1 2
100 โถงจื้อ 2 0 0 0 2
101 เทศบาล 4 2 0 0 0 2
102 วัดคลองทองหลาง 2 0 0 0 2
103 วัดทับปรู 2 0 0 0 2
104 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 3 3 0 7
105 วัดลำประดาใต้ 1 2 1 0 4
106 วัดบ้านตาล 1 1 0 1 2
107 บ้านห้วยตาดำ 1 1 0 0 2
108 วัดคลองแขก 1 1 0 0 2
109 เทศบาล 2 1 1 0 0 2
110 อนุบาลสุทธินี 1 1 0 0 2
111 วัดลำประดากลาง 1 0 1 2 2
112 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 0 2 1
113 วัดบ้านหนองดง 1 0 0 2 1
114 วังกรดนุกูลศึกษา 1 0 0 1 1
115 วัดวังหินเพลิง 1 0 0 1 1
116 บ้านวังตายศ 1 0 0 0 1
117 บ้านเนินม่วง 1 0 0 0 1
118 ชุมชนภูมิวิทยา 1 0 0 0 1
119 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองจอก 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 0 0 0 1
122 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
123 วัดต้นชุมแสง 1 0 0 0 1
124 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองตะแบก 0 4 0 0 4
126 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 2 1 0 3
127 บ้านวังพร้าว 0 1 4 0 5
128 บ้านทุ่งทอง 0 1 1 0 2
129 วัดบ้านบึงลี 0 1 0 0 1
130 วัดมะกอกงอ 0 1 0 0 1
131 บ้านคลองห้วยหลัว 0 0 1 0 1
132 บ้านเนินแค 0 0 1 0 1
133 วัดท่าปอ 0 0 1 0 1
134 วัดวังกระชัน 0 0 1 0 1
135 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
136 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 0 0 0 1 0
137 บ้านเนินทราย 0 0 0 1 0
138 วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 0
139 วัดลำประดา 0 0 0 0 0
รวม 831 312 158 73 1,374