สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 15 9 5 29 37 4 1 0 42
2 บ้านโป่งวัวแดง 9 10 5 24 26 7 2 3 35
3 วัดโพทะเล 9 2 5 16 18 9 2 1 29
4 วัดทับหมัน 7 5 9 21 23 10 4 0 37
5 อนุบาลโพทะเล 7 5 2 14 23 6 2 1 31
6 วัดบ้านท่านั่ง 7 3 1 11 12 2 2 2 16
7 วัดป่าเรไร 7 2 0 9 11 0 0 0 11
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 6 5 1 12 12 0 2 0 14
9 วัดบ้านท้ายน้ำ 6 4 4 14 22 0 2 0 24
10 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 6 1 3 10 12 1 1 0 14
11 วัดใหม่วังหว้า 5 5 3 13 15 1 0 0 16
12 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 5 4 7 16 31 7 5 1 43
13 หัวเฉียว 5 3 0 8 9 2 1 0 12
14 วัดวังเรือน 5 1 0 6 10 1 2 2 13
15 วัดบึงน้ำกลัด 4 5 2 11 15 6 0 0 21
16 วังก้านเหลือง 4 3 7 14 22 12 4 1 38
17 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 4 3 3 10 15 9 6 0 30
18 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 4 1 3 8 10 6 2 0 18
19 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 4 3 10 12 1 1 2 14
20 วัดป่าแดง 3 4 2 9 10 1 0 3 11
21 วัดคลองคูณ 3 2 3 8 6 5 2 3 13
22 นรบุตรศึกษา 3 2 2 7 7 5 4 0 16
23 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 3 2 0 5 8 0 2 3 10
24 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 8 0 0 0 8
25 ห้วยพุกวิทยา 3 1 1 5 5 2 4 0 11
26 บ้านบึงประดู่ 3 0 2 5 6 0 0 0 6
27 บุรพรัตน์วิทยาคาร 2 4 1 7 10 2 0 0 12
28 วัดวังไคร้ 2 3 0 5 4 4 2 0 10
29 วัดพร้าว 2 2 3 7 11 4 3 0 18
30 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2 2 3 7 11 2 1 0 14
31 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 2 2 1 5 6 7 3 3 16
32 บ้านปากน้ำ 2 2 1 5 6 1 1 0 8
33 วัดบ้านท่าขมิ้น 2 2 0 4 4 2 0 1 6
34 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 2 1 3 6 8 2 1 2 11
35 บ้านหนองแขม 2 1 2 5 9 3 3 0 15
36 บ้านยี่มุ่ย 2 1 0 3 7 0 2 0 9
37 วัดหนองแก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 วัดธงไทยยาราม 2 0 4 6 20 5 5 1 30
39 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 2 0 2 4 10 2 1 0 13
40 วัดสัตตวนาราม 2 0 0 2 6 1 0 0 7
41 โถงจื้อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1 6 2 9 14 0 1 1 15
43 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 3 8 9 6 3 0 18
44 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 4 3 8 5 5 1 1 11
45 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 3 3 7 7 9 4 0 20
46 วัดบ้านห้วยยาว 1 3 0 4 8 1 2 0 11
47 วัดหนองสองห้อง 1 3 0 4 5 0 1 0 6
48 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 2 6 9 15 14 5 1 34
49 เทพประทาน 1 2 1 4 10 10 1 0 21
50 วัดหนองกอไผ่ 1 2 1 4 5 2 1 0 8
51 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1 1 5 7 14 6 3 0 23
52 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 1 0 2 4 2 2 1 8
53 วัดเขาทราย 1 1 0 2 2 5 1 0 8
54 วัดบ้านพังน้อย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 เทศบาล 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 2 3 6 0 1 0 7
57 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 2 3 5 4 0 1 9
58 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 0 2 3 5 1 1 1 7
59 วัดเขารวก 1 0 1 2 9 7 4 2 20
60 บ้านวังแดง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
61 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1 0 1 2 6 6 1 2 13
62 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 1 2 6 1 0 1 7
63 วัดหนองง้าว 1 0 1 2 4 1 0 0 5
64 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
65 วัดหนองสนวน 1 0 0 1 6 2 0 1 8
66 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 0 1 4 0 1 1 5
67 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 2 2 1 0 5
68 วัดวังหินเพลิง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
69 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านวังตายศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 0 4 0 0 4
73 เยาวชนศึกษา 0 4 0 4 13 4 4 2 21
74 วัดชัยศรี 0 3 4 7 13 5 1 0 19
75 วัดใหม่ดงเจริญ 0 3 2 5 10 2 2 1 14
76 วัดวังสำโรง 0 2 3 5 10 4 1 1 15
77 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 2 2 4 8 2 0 0 10
78 บ้านเขานกยูง 0 2 1 3 6 4 0 0 10
79 วัดวังแดง 0 2 0 2 4 1 0 2 5
80 วัดวังหว้า 0 2 0 2 3 3 0 0 6
81 ศรีประสิทธิ์วิทยา 0 1 2 3 18 9 3 1 30
82 สี่แยกเขาดิน 0 1 1 2 5 2 2 1 9
83 เทศบาลทับคล้อ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
84 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
85 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
86 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 1 0 1 2 3 0 1 5
87 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
88 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 1 0 1 1 3 3 0 7
89 วัดบ้านตาล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านห้วยตาดำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 วัดคลองแขก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 0 1 0 1 1 0 0 2 1
93 บ้านเนินม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 0 4 4 7 5 2 2 14
95 วัดหนองน้ำเต้า 0 0 1 1 5 1 0 0 6
96 บ้านหนองจะปราบ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
97 สิริวัฒนา 0 0 1 1 3 2 3 0 8
98 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
99 อนุบาลทับคล้อ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
100 เทศบาล 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 วัดไดอีเผือก 0 0 0 0 5 5 4 1 14
102 วัดคงคาราม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
103 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
104 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
105 วัดลำประดาเหนือ 0 0 0 0 2 2 1 3 5
106 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
107 จันทวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
108 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
109 วัดวังตะกู 0 0 0 0 2 1 1 0 4
110 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
111 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
112 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 วัดทับปรู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 วัดลำประดาใต้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
116 อนุบาลสุทธินี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
118 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
119 วังกรดนุกูลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 ชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
127 บ้านวังพร้าว 0 0 0 0 0 1 4 0 5
128 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 วัดบ้านบึงลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดมะกอกงอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านเนินแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 วัดลำประดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 175 156 531 857 314 158 73 1,329