สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 15 9 5 29 37 4 1 0 42
2 บ้านโป่งวัวแดง 9 10 5 24 26 7 2 3 35
3 วัดทับหมัน 7 5 9 21 23 10 4 0 37
4 อนุบาลโพทะเล 7 5 2 14 23 6 2 1 31
5 วัดป่าเรไร 7 2 0 9 11 0 0 0 11
6 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 6 5 1 12 12 0 2 0 14
7 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 6 1 3 10 12 1 1 0 14
8 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 5 4 7 16 31 7 5 1 43
9 วัดบ้านท้ายน้ำ 5 4 4 13 21 0 2 0 23
10 วัดใหม่วังหว้า 5 4 3 12 14 1 0 0 15
11 หัวเฉียว 5 3 0 8 9 2 1 0 12
12 วัดโพทะเล 5 2 5 12 14 9 2 1 25
13 วัดวังเรือน 5 1 0 6 10 1 2 2 13
14 วัดบึงน้ำกลัด 4 5 2 11 15 6 0 0 21
15 วังก้านเหลือง 4 3 7 14 22 12 4 1 38
16 วัดบ้านท่านั่ง 4 3 1 8 9 2 2 2 13
17 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 4 1 3 8 10 6 2 0 18
18 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 4 3 10 12 1 1 2 14
19 วัดคลองคูณ 3 2 3 8 6 5 2 3 13
20 นรบุตรศึกษา 3 2 2 7 7 5 4 0 16
21 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 3 2 0 5 8 0 2 3 10
22 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 8 0 0 0 8
23 ห้วยพุกวิทยา 3 1 1 5 5 2 4 0 11
24 บุรพรัตน์วิทยาคาร 2 4 1 7 10 2 0 0 12
25 วัดป่าแดง 2 3 2 7 9 0 0 3 9
26 วัดวังไคร้ 2 3 0 5 4 4 2 0 10
27 วัดพร้าว 2 2 3 7 11 4 3 0 18
28 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2 2 3 7 11 2 1 0 14
29 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 2 2 1 5 6 7 3 3 16
30 บ้านปากน้ำ 2 2 1 5 6 1 1 0 8
31 วัดบ้านท่าขมิ้น 2 2 0 4 4 2 0 1 6
32 บ้านหนองแขม 2 1 2 5 9 3 3 0 15
33 วัดหนองแก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 วัดธงไทยยาราม 2 0 3 5 19 5 5 1 29
35 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 2 0 2 4 10 2 1 0 13
36 วัดสัตตวนาราม 2 0 0 2 6 1 0 0 7
37 โถงจื้อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1 6 2 9 14 0 1 1 15
39 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 3 8 9 6 3 0 18
40 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 4 3 8 5 5 1 1 11
41 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 3 3 7 7 9 4 0 20
42 วัดบ้านห้วยยาว 1 3 0 4 8 1 2 0 11
43 วัดหนองสองห้อง 1 3 0 4 5 0 1 0 6
44 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 2 6 9 15 14 5 1 34
45 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 1 2 3 6 10 9 6 0 25
46 เทพประทาน 1 2 1 4 10 10 1 0 21
47 วัดหนองกอไผ่ 1 2 1 4 5 2 1 0 8
48 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1 1 5 7 14 6 3 0 23
49 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1 1 3 5 7 2 1 2 10
50 บ้านยี่มุ่ย 1 1 0 2 6 0 2 0 8
51 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 1 0 2 4 2 2 1 8
52 วัดเขาทราย 1 1 0 2 2 5 1 0 8
53 วัดบ้านพังน้อย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 เทศบาล 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 2 3 6 0 1 0 7
56 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 2 3 5 4 0 1 9
57 วัดเขารวก 1 0 1 2 9 7 4 2 20
58 บ้านวังแดง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
59 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1 0 1 2 6 6 1 2 13
60 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 1 2 6 1 0 1 7
61 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
62 วัดหนองสนวน 1 0 0 1 6 2 0 1 8
63 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 0 1 4 0 1 1 5
64 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 2 2 1 0 5
65 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านวังตายศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 0 4 0 0 4
68 เยาวชนศึกษา 0 4 0 4 13 4 4 2 21
69 วัดชัยศรี 0 3 4 7 13 5 1 0 19
70 วัดใหม่ดงเจริญ 0 3 2 5 10 2 2 1 14
71 วัดวังสำโรง 0 2 3 5 10 4 1 1 15
72 บ้านเขานกยูง 0 2 1 3 6 4 0 0 10
73 วัดวังแดง 0 2 0 2 4 1 0 2 5
74 วัดวังหว้า 0 2 0 2 3 3 0 0 6
75 ศรีประสิทธิ์วิทยา 0 1 2 3 18 9 3 1 30
76 สี่แยกเขาดิน 0 1 1 2 5 2 2 1 9
77 เทศบาลทับคล้อ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
79 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
80 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 1 0 1 2 3 0 1 5
81 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
82 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 1 0 1 1 3 3 0 7
83 วัดบ้านตาล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
84 บ้านห้วยตาดำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 วัดคลองแขก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 0 1 0 1 1 0 0 2 1
87 บ้านเนินม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 0 4 4 7 5 2 2 14
89 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 0 2 2 7 1 0 0 8
90 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 2 2 4 1 1 1 6
91 บ้านบึงประดู่ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
92 วัดหนองน้ำเต้า 0 0 1 1 5 1 0 0 6
93 บ้านหนองจะปราบ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
94 สิริวัฒนา 0 0 1 1 3 2 3 0 8
95 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
96 วัดหนองง้าว 0 0 1 1 3 1 0 0 4
97 อนุบาลทับคล้อ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
98 เทศบาล 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 วัดไดอีเผือก 0 0 0 0 5 5 4 1 14
100 วัดคงคาราม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
101 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
102 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
103 วัดลำประดาเหนือ 0 0 0 0 2 2 1 3 5
104 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
105 จันทวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
106 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
107 วัดวังตะกู 0 0 0 0 2 1 1 0 4
108 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
111 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 0 2 0 1 0 3
112 วัดทับปรู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 วัดลำประดาใต้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 อนุบาลสุทธินี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
116 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
117 วังกรดนุกูลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
118 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 ชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
127 บ้านวังพร้าว 0 0 0 0 0 1 4 0 5
128 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 วัดบ้านบึงลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดมะกอกงอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านเนินแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 วัดลำประดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 170 155 504 831 312 158 73 1,301