ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 2 83.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ สพป. พิจิตร เขต 2 80.4 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน