ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง สพป. พิจิตร เขต 2 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ สพป. พิจิตร เขต 2 77.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 77.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 73.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 55.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน