ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองแขก สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวังตะกู สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนนรบุตรศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน