ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. พิจิตร เขต 2 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. พิจิตร เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” สพป. พิจิตร เขต 2 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 90.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 90.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 90.4 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 90.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 90.2 ทอง 7  
9 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. พิจิตร เขต 2 90.2 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน