ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน