ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังตายศ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขานกยูง สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน