ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน