ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพประทาน สพป. พิจิตร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ สพป. พิจิตร เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 89.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม สพป. พิจิตร เขต 2 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 81.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สพป. พิจิตร เขต 2 80.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 77.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 69.5 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน