ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 33 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สพป. พิจิตร เขต 2 23 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน