ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน