ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนจันทวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 - -  
7 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน