หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง  
2 โรงเรียนผดุงราษฎร์ อ.เมือง นายปริญญา ดาวินโน  
3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง นายประทีป โพธิ๋ดง  
4 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย อ.เมือง นางอนุชนันท์ ไทยกรณ์  
5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ.เมือง นายสุวรรณ เพชรบัว  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง นายสุนทร สมศรี  
7 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง นายธีระ อ่ำพูล  
8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]