หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 47 32 71.11% 7 15.56% 6 13.33% 0 0% 45
2 โรงเรียนจ่าการบุญ 44 29 72.5% 4 10% 4 10% 3 7.5% 40
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 42 21 67.74% 7 22.58% 2 6.45% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 46 19 54.29% 8 22.86% 5 14.29% 3 8.57% 35
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 35 19 61.29% 7 22.58% 1 3.23% 4 12.9% 31
6 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 21 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
7 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 21 17 80.95% 1 4.76% 1 4.76% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 16 53.33% 7 23.33% 2 6.67% 5 16.67% 30
9 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 18 13 72.22% 1 5.56% 3 16.67% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 24 12 52.17% 2 8.7% 5 21.74% 4 17.39% 23
11 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 25 12 54.55% 2 9.09% 5 22.73% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนบางระกำ 32 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
13 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนวัดบ้านดง 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 22 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
16 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 22 10 58.82% 3 17.65% 0 0% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 16 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 20 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
20 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 28 8 40% 8 40% 3 15% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านป่า 21 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านปลักแรด 26 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 7 36.84% 19
24 โรงเรียนวัดจอมทอง 21 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 18
25 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 19 7 46.67% 3 20% 0 0% 5 33.33% 15
26 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 15 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนวัดบึงพระ 22 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
29 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 23 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 24 6 30% 4 20% 6 30% 4 20% 20
31 โรงเรียนวัดบึงกอก 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านคลองเตย 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 15 6 46.15% 0 0% 5 38.46% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 19 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านพันเสา 21 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 2 11.11% 18
36 โรงเรียน วัดบ้านใหม่ 23 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 6 42.86% 14
37 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 18 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
41 โรงเรียนวัดจุฬามณี 14 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
42 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนวัดบึงบอน 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดสระโคล่ 13 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนวัดอรัญญิก 13 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
50 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนวัดแตน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดกรับพวง 7 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนวัดบางทราย 13 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
58 โรงเรียนบ้านวังยาง 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 11 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
60 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 13 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 9 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดหนองขานาง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 11 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนสะพานที่ 3 10 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
67 โรงเรียนวัดคุยขวาง 8 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
68 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 12 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนวัดทุ่งชา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนคลองวัดไร่ 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 7 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดแสงดาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียน บ้านหนองตะเคียน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านสะอัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 8 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
110 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านวังเป็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดสมอแข 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
114 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดท่าโก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนวัดคุยม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนวัดงิ้วงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนวัดวังอิทก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียน 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
123 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
124 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
125 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]