สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิษณุโลก 32 7 6 0 45
2 จ่าการบุญ 29 4 4 3 37
3 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 21 7 2 1 30
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 19 8 5 3 32
5 วัดศรีวิสุทธาราม 19 7 1 4 27
6 วัดปากพิงตะวันตก 18 1 0 1 19
7 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 17 1 1 2 19
8 วัดหนองนาดงกวาง 16 7 2 5 25
9 อนุบาลโรจนวิทย์ 13 1 3 1 17
10 บ้านหนองนากวางอั้น 12 2 5 4 19
11 วัดจันทร์ตะวันออก 12 2 5 3 19
12 บางระกำ 11 4 4 5 19
13 เซนต์นิโกลาส 11 3 1 2 15
14 วัดบ้านดง 11 1 1 1 13
15 วัดมหาวนาราม 10 4 3 3 17
16 วัดโป่งหม้อข้าว 10 3 0 5 13
17 วัดพรหมเกษร 10 3 0 3 13
18 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 10 0 0 1 10
19 วัดตาปะขาวหาย 9 2 1 4 12
20 บ้านร้องยุ้งข้าว 8 8 3 1 19
21 บ้านป่า 8 6 3 1 17
22 บ้านใหม่เจริญธรรม 8 3 1 1 12
23 บ้านปลักแรด 7 4 1 7 12
24 วัดจอมทอง 7 3 5 3 15
25 บ่อวิทยบางระกำ 7 3 0 5 10
26 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 7 2 3 1 12
27 สิ่นหมิ่น 7 0 0 0 7
28 วัดบึงพระ 6 5 3 4 14
29 บ้านหนองกุลา 6 5 3 3 14
30 วัดหนองพะยอม 6 4 6 4 16
31 วัดบึงกอก 6 2 0 0 8
32 บ้านคลองเตย 6 1 1 0 8
33 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 6 0 5 2 11
34 วัดเนินมะคึก 5 6 2 1 13
35 บ้านพันเสา 5 5 6 2 16
36 วัดบ้านใหม่ 5 2 1 6 8
37 วัดจุฬามณี 5 2 1 4 8
38 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 5 1 1 0 7
39 บ้านกรุงกรัก 5 1 0 0 6
40 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 4 5 1 3 10
41 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 4 4 1 3 9
42 วัดแหลมโพธิ์ 4 1 2 1 7
43 บ้านตะแบกงาม 4 1 1 0 6
44 วัดบึงบอน 4 1 0 0 5
45 บ้านหินลาด 4 1 0 0 5
46 ไทยรัฐวิทยา 8 4 1 0 0 5
47 วัดสระโคล่ 3 6 1 3 10
48 วัดอรัญญิก 3 6 1 0 10
49 วัดปรือกระเทียม 3 3 0 3 6
50 บ้านบึงกระดาน 3 2 0 2 5
51 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 0 1 4
52 วัดแตน 3 1 0 1 4
53 วัดจันทร์ตะวันตก 3 0 1 0 4
54 วัดกรับพวง 3 0 0 2 3
55 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
56 บ้านคุยมะตูม 2 6 0 1 8
57 วัดบางทราย 2 5 1 4 8
58 บ้านวังยาง 2 3 3 0 8
59 บ้านพลายชุมพล 2 3 1 3 6
60 วัดแหลมเจดีย์ 2 3 1 2 6
61 วัดยางแขวนอู่ 2 2 1 0 5
62 วัดไผ่ค่อม 2 2 1 0 5
63 วัดหนองขานาง 2 2 1 0 5
64 บ้านหนองหัวยาง 2 2 1 0 5
65 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 2 0 2 4
66 สะพานที่ 3 2 1 1 4 4
67 วัดคุยขวาง 2 1 0 2 3
68 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 2 1 0 1 3
69 บ้านหนองกวางลี้ 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองกรับ 2 1 0 0 3
71 บ้านบางแก้ว 2 1 0 0 3
72 บ้านหล่ายขานาง 2 0 3 0 5
73 วัดคุ้งวารี 2 0 2 0 4
74 บ้านดงยาง 2 0 1 1 3
75 บ้านท่าไม้งาม 2 0 1 1 3
76 วัดบ้านไร่ 2 0 1 1 3
77 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 1 3
78 บ้านเรียงกระดก 2 0 0 0 2
79 บ้านนาชักหวาย 2 0 0 0 2
80 บ้านบัวจันทร์ 1 4 1 2 6
81 ผดุงราษฎร์ 1 3 1 1 5
82 วัดหนองอ้อ 1 2 2 1 5
83 วัดทุ่งชา 1 2 2 0 5
84 คลองวัดไร่ 1 2 1 2 4
85 วัดศรีวนาราม 1 2 0 1 3
86 วัดอินทรีย์ 1 2 0 1 3
87 วัดท่าตะเคียน 1 2 0 0 3
88 บ้านย่านใหญ่ 1 2 0 0 3
89 วัดดอนอภัย 1 1 1 0 3
90 วัดดงโคกขาม 1 1 0 1 2
91 วัดวังแร่ 1 1 0 1 2
92 วัดศรีรัตนาราม 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่ระหัน 1 0 1 2 2
94 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 0 1 0 2
95 บ้านหนองแพงพวย 1 0 1 0 2
96 วัดแสงดาว 1 0 1 0 2
97 เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 1 0 1 0 2
98 วัดโพธิญาณ 1 0 0 1 1
99 บ้านหนองตะเคียน 1 0 0 0 1
100 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
101 นิคมบางระกำ 1 1 0 0 0 1
102 บ้านสะอัก 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำดำ 1 0 0 0 1
104 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 5 0 0 5
105 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 2 1 1 3
106 บ้านคลองน้ำเย็น 0 1 1 0 2
107 บ้านดงวิทยา 0 1 1 0 2
108 นิคมบางระกำ 2 0 1 1 0 2
109 วัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 0 1 0 4 1
110 บ้านท่านางงาม 0 1 0 0 1
111 บ้านวังเป็ด 0 1 0 0 1
112 วัดกรมธรรม์ 0 1 0 0 1
113 วัดสมอแข 0 0 1 1 1
114 นิคมบางระกำ 6 0 0 1 0 1
115 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 1 0 1
116 วัดท่าโก 0 0 1 0 1
117 วัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 0 0 1 0 1
118 บ้านคุยยาง 0 0 0 1 0
119 วัดคุยม่วง 0 0 0 1 0
120 วัดงิ้วงาม 0 0 0 1 0
121 วัดวังอิทก 0 0 0 1 0
122 0 0 0 0 0
123 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0
124 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0 0 0
125 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0 0 0
รวม 542 238 139 161 1,080