สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิษณุโลก 32 7 6 0 45
2 จ่าการบุญ 29 4 4 3 37
3 วัดปากพิงตะวันตก 18 1 0 1 19
4 วัดศรีวิสุทธาราม 17 6 1 4 24
5 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 17 1 1 2 19
6 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 16 8 5 3 29
7 อนุบาลโรจนวิทย์ 13 1 3 1 17
8 วัดหนองนาดงกวาง 12 6 2 5 20
9 บ้านหนองนากวางอั้น 12 2 5 4 19
10 วัดจันทร์ตะวันออก 12 2 5 3 19
11 บางระกำ 11 4 4 5 19
12 เซนต์นิโกลาส 11 3 1 2 15
13 วัดพรหมเกษร 10 3 0 3 13
14 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 10 0 0 1 10
15 วัดตาปะขาวหาย 9 2 1 4 12
16 บ้านป่า 8 6 3 1 17
17 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 8 5 1 1 14
18 วัดมหาวนาราม 8 4 3 3 15
19 บ้านใหม่เจริญธรรม 8 3 1 1 12
20 บ้านร้องยุ้งข้าว 7 7 3 0 17
21 บ้านปลักแรด 7 4 1 7 12
22 วัดจอมทอง 7 3 5 3 15
23 บ่อวิทยบางระกำ 7 3 0 5 10
24 วัดโป่งหม้อข้าว 7 3 0 3 10
25 วัดบ้านดง 7 1 1 0 9
26 สิ่นหมิ่น 7 0 0 0 7
27 วัดบึงพระ 6 5 3 4 14
28 วัดหนองพะยอม 6 4 6 4 16
29 บ้านคลองเตย 6 1 1 0 8
30 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 6 0 5 2 11
31 บ้านพันเสา 5 5 6 2 16
32 วัดบ้านใหม่ 5 2 1 6 8
33 วัดบึงกอก 5 2 0 0 7
34 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 5 1 1 0 7
35 บ้านกรุงกรัก 5 1 0 0 6
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 4 5 1 3 10
37 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 4 4 1 3 9
38 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 4 1 3 1 8
39 วัดแหลมโพธิ์ 4 1 2 1 7
40 บ้านตะแบกงาม 4 1 1 0 6
41 วัดบึงบอน 4 1 0 0 5
42 บ้านหินลาด 4 1 0 0 5
43 ไทยรัฐวิทยา 8 4 1 0 0 5
44 วัดเนินมะคึก 3 6 2 1 11
45 วัดสระโคล่ 3 6 1 3 10
46 บ้านหนองกุลา 3 5 3 2 11
47 วัดปรือกระเทียม 3 3 0 3 6
48 บ้านบึงกระดาน 3 2 0 2 5
49 วัดแตน 3 1 0 1 4
50 วัดจันทร์ตะวันตก 3 0 1 0 4
51 วัดกรับพวง 3 0 0 2 3
52 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
53 วัดอรัญญิก 2 6 1 0 9
54 บ้านคุยมะตูม 2 6 0 1 8
55 วัดบางทราย 2 5 1 4 8
56 วัดแหลมเจดีย์ 2 3 1 2 6
57 วัดยางแขวนอู่ 2 2 1 0 5
58 วัดไผ่ค่อม 2 2 1 0 5
59 วัดหนองขานาง 2 2 1 0 5
60 บ้านหนองหัวยาง 2 2 1 0 5
61 บ้านพลายชุมพล 2 2 0 3 4
62 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 2 0 2 4
63 สะพานที่ 3 2 1 1 4 4
64 วัดจุฬามณี 2 1 1 3 4
65 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 0 1 3
66 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 2 1 0 1 3
67 บ้านหนองกวางลี้ 2 1 0 0 3
68 บ้านบางแก้ว 2 1 0 0 3
69 บ้านหล่ายขานาง 2 0 3 0 5
70 วัดคุ้งวารี 2 0 2 0 4
71 บ้านดงยาง 2 0 1 1 3
72 บ้านท่าไม้งาม 2 0 1 1 3
73 วัดบ้านไร่ 2 0 1 1 3
74 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 1 3
75 วัดคุยขวาง 2 0 0 1 2
76 บ้านเรียงกระดก 2 0 0 0 2
77 บ้านนาชักหวาย 2 0 0 0 2
78 บ้านบัวจันทร์ 1 4 1 2 6
79 บ้านวังยาง 1 3 3 0 7
80 ผดุงราษฎร์ 1 3 1 1 5
81 วัดหนองอ้อ 1 2 2 1 5
82 วัดทุ่งชา 1 2 2 0 5
83 วัดศรีวนาราม 1 2 0 1 3
84 วัดอินทรีย์ 1 2 0 1 3
85 วัดท่าตะเคียน 1 2 0 0 3
86 บ้านย่านใหญ่ 1 2 0 0 3
87 คลองวัดไร่ 1 1 1 2 3
88 วัดดอนอภัย 1 1 1 0 3
89 วัดดงโคกขาม 1 1 0 1 2
90 วัดวังแร่ 1 1 0 1 2
91 บ้านหนองกรับ 1 1 0 0 2
92 วัดศรีรัตนาราม 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่ระหัน 1 0 1 2 2
94 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 0 1 0 2
95 บ้านหนองแพงพวย 1 0 1 0 2
96 วัดแสงดาว 1 0 1 0 2
97 เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 1 0 1 0 2
98 วัดโพธิญาณ 1 0 0 1 1
99 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
100 นิคมบางระกำ 1 1 0 0 0 1
101 บ้านสะอัก 1 0 0 0 1
102 บ้านน้ำดำ 1 0 0 0 1
103 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 5 0 0 5
104 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 2 1 1 3
105 บ้านคลองน้ำเย็น 0 1 1 0 2
106 บ้านดงวิทยา 0 1 1 0 2
107 นิคมบางระกำ 2 0 1 1 0 2
108 วัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 0 1 0 4 1
109 บ้านท่านางงาม 0 1 0 0 1
110 บ้านวังเป็ด 0 1 0 0 1
111 วัดกรมธรรม์ 0 1 0 0 1
112 วัดสมอแข 0 0 1 1 1
113 นิคมบางระกำ 6 0 0 1 0 1
114 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 1 0 1
115 วัดท่าโก 0 0 1 0 1
116 วัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 0 0 1 0 1
117 บ้านคุยยาง 0 0 0 1 0
118 วัดคุยม่วง 0 0 0 1 0
119 วัดงิ้วงาม 0 0 0 1 0
120 วัดวังอิทก 0 0 0 1 0
121 0 0 0 0 0
122 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0
123 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0 0 0
124 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0 0 0
รวม 493 228 137 154 1,012