สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิษณุโลก 16 10 9 35 32 7 6 0 45
2 จ่าการบุญ 14 11 3 28 29 4 4 3 37
3 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 13 8 3 24 21 7 2 1 30
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 9 4 8 21 19 8 5 3 32
5 วัดศรีวิสุทธาราม 8 6 3 17 19 7 1 4 27
6 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 5 1 14 13 1 3 1 17
7 วัดจันทร์ตะวันออก 7 3 2 12 12 2 5 3 19
8 วัดบ้านดง 7 3 2 12 11 1 1 1 13
9 วัดพรหมเกษร 6 5 1 12 10 3 0 3 13
10 บ้านร้องยุ้งข้าว 6 4 3 13 8 8 3 1 19
11 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 5 9 4 18 17 1 1 2 19
12 วัดหนองนาดงกวาง 5 6 4 15 16 7 2 5 25
13 วัดโป่งหม้อข้าว 5 5 0 10 10 3 0 4 13
14 เซนต์นิโกลาส 5 4 3 12 11 3 1 2 15
15 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 5 4 0 9 10 0 0 1 10
16 บางระกำ 5 3 1 9 11 4 4 5 19
17 สิ่นหมิ่น 5 2 0 7 7 0 0 0 7
18 บ้านปลักแรด 4 5 2 11 7 4 1 7 12
19 วัดปรือกระเทียม 4 2 1 7 3 3 0 3 6
20 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 4 1 2 7 6 0 5 2 11
21 วัดปากพิงตะวันตก 3 4 3 10 18 1 0 1 19
22 วัดตาปะขาวหาย 3 4 3 10 9 2 1 4 12
23 บ้านหนองกุลา 3 4 1 8 6 5 3 3 14
24 วัดบ้านใหม่ 3 4 1 8 5 2 1 6 8
25 บ้านป่า 3 3 1 7 8 6 3 1 17
26 วัดหนองพะยอม 3 2 2 7 6 4 6 4 16
27 วัดยางแขวนอู่ 3 2 0 5 2 2 1 0 5
28 วัดอรัญญิก 3 1 3 7 3 6 1 0 10
29 วัดเนินมะคึก 3 1 1 5 5 6 2 1 13
30 บ้านหนองนากวางอั้น 2 5 1 8 12 2 5 4 19
31 บ้านพันเสา 2 4 3 9 5 5 6 2 16
32 วัดบึงพระ 2 3 1 6 6 5 3 4 14
33 วัดสระโคล่ 2 2 2 6 3 6 1 3 10
34 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 2 2 1 5 5 1 1 0 7
35 บ้านตะแบกงาม 2 2 0 4 4 1 1 0 6
36 วัดจอมทอง 2 1 3 6 7 3 5 3 15
37 วัดจันทร์ตะวันตก 2 1 0 3 3 0 1 0 4
38 บ้านหนองกวางลี้ 2 1 0 3 2 1 0 0 3
39 บ้านคลองเตย 2 0 4 6 6 1 1 0 8
40 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 0 2 4 4 4 1 3 9
41 วัดแหลมเจดีย์ 2 0 1 3 2 3 1 2 6
42 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 2 3 1 0 1 4
43 วัดแหลมโพธิ์ 1 4 0 5 4 1 2 1 7
44 วัดมหาวนาราม 1 3 3 7 10 4 3 3 17
45 บ่อวิทยบางระกำ 1 3 1 5 7 3 0 5 10
46 บ้านบึงกระดาน 1 2 1 4 3 2 0 2 5
47 วัดบึงบอน 1 2 0 3 4 1 0 0 5
48 วัดคุยขวาง 1 2 0 3 2 1 0 2 3
49 วัดศรีวนาราม 1 2 0 3 1 2 0 1 3
50 บ้านหินลาด 1 1 2 4 4 1 0 0 5
51 วัดจุฬามณี 1 1 1 3 4 2 1 4 7
52 ไทยรัฐวิทยา 8 1 1 1 3 4 1 0 0 5
53 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
54 วัดกรับพวง 1 1 0 2 3 0 0 2 3
55 วัดบางทราย 1 1 0 2 2 5 1 4 8
56 วัดไผ่ค่อม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
57 บ้านบัวจันทร์ 1 0 3 4 1 4 1 2 6
58 บ้านคุยมะตูม 1 0 2 3 2 6 0 1 8
59 บ้านวังยาง 1 0 1 2 2 3 3 0 8
60 บ้านเรียงกระดก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 วัดทุ่งชา 1 0 1 2 1 2 2 0 5
62 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 1 2 0 1 1 0 2
63 บ้านกรุงกรัก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดดงโคกขาม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
67 บ้านแม่ระหัน 1 0 0 1 1 0 1 2 2
68 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 บ้านหนองตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านใหม่เจริญธรรม 0 4 2 6 8 3 1 1 12
71 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0 4 2 6 7 2 3 1 12
72 วัดบึงกอก 0 4 0 4 6 2 0 0 8
73 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 0 2 4 6 4 5 1 3 10
74 บ้านพลายชุมพล 0 2 1 3 2 3 1 3 6
75 บ้านหนองกรับ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
76 วัดแตน 0 1 1 2 3 1 0 1 4
77 วัดหนองขานาง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
78 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 2 2 0 2 4
79 บ้านดงยาง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
80 บ้านท่าไม้งาม 0 1 1 2 2 0 1 1 3
81 ผดุงราษฎร์ 0 1 1 2 1 3 1 1 5
82 สะพานที่ 3 0 1 0 1 2 1 1 4 4
83 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
84 วัดศรีรัตนาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
86 วัดแสงดาว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
87 วัดโพธิญาณ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 วัดโพธิ์งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 นิคมบางระกำ 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านสะอัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดคุ้งวารี 0 0 1 1 2 0 2 0 4
92 คลองวัดไร่ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
93 วัดอินทรีย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
94 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
95 บ้านน้ำดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 0 1 1 0 5 0 0 5
97 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
98 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
99 บ้านหนองหัวยาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
100 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
101 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
103 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
104 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
105 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 วัดวังแร่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 วัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 0 0 0 0 0 1 0 4 1
110 บ้านท่านางงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านวังเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 0 1 1 1
114 นิคมบางระกำ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วัดท่าโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 วัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดคุยม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 วัดวังอิทก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 204 127 552 540 238 139 160 917