สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิษณุโลก 16 10 9 35 32 7 6 0 45
2 จ่าการบุญ 14 11 3 28 29 4 4 3 37
3 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 5 1 14 13 1 3 1 17
4 วัดศรีวิสุทธาราม 7 6 2 15 17 6 1 4 24
5 วัดจันทร์ตะวันออก 7 3 2 12 12 2 5 3 19
6 วัดพรหมเกษร 6 5 1 12 10 3 0 3 13
7 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 6 4 8 18 16 8 5 3 29
8 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 5 9 4 18 17 1 1 2 19
9 เซนต์นิโกลาส 5 4 3 12 11 3 1 2 15
10 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 5 4 0 9 10 0 0 1 10
11 บ้านร้องยุ้งข้าว 5 3 2 10 7 7 3 0 17
12 บางระกำ 5 3 1 9 11 4 4 5 19
13 สิ่นหมิ่น 5 2 0 7 7 0 0 0 7
14 บ้านปลักแรด 4 5 2 11 7 4 1 7 12
15 วัดปรือกระเทียม 4 2 1 7 3 3 0 3 6
16 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 4 1 2 7 6 0 5 2 11
17 วัดปากพิงตะวันตก 3 4 3 10 18 1 0 1 19
18 วัดตาปะขาวหาย 3 4 3 10 9 2 1 4 12
19 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 3 4 1 8 8 5 1 1 14
20 วัดบ้านใหม่ 3 4 1 8 5 2 1 6 8
21 บ้านป่า 3 3 1 7 8 6 3 1 17
22 วัดโป่งหม้อข้าว 3 3 0 6 7 3 0 3 10
23 วัดบ้านดง 3 2 2 7 7 1 1 0 9
24 วัดหนองพะยอม 3 2 2 7 6 4 6 4 16
25 วัดยางแขวนอู่ 3 2 0 5 2 2 1 0 5
26 บ้านหนองนากวางอั้น 2 5 1 8 12 2 5 4 19
27 วัดหนองนาดงกวาง 2 4 4 10 12 6 2 5 20
28 บ้านพันเสา 2 4 3 9 5 5 6 2 16
29 วัดบึงพระ 2 3 1 6 6 5 3 4 14
30 วัดสระโคล่ 2 2 2 6 3 6 1 3 10
31 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 2 2 1 5 5 1 1 0 7
32 บ้านตะแบกงาม 2 2 0 4 4 1 1 0 6
33 วัดจอมทอง 2 1 3 6 7 3 5 3 15
34 วัดอรัญญิก 2 1 3 6 2 6 1 0 9
35 วัดเนินมะคึก 2 1 1 4 3 6 2 1 11
36 วัดจันทร์ตะวันตก 2 1 0 3 3 0 1 0 4
37 บ้านหนองกวางลี้ 2 1 0 3 2 1 0 0 3
38 บ้านคลองเตย 2 0 4 6 6 1 1 0 8
39 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 0 2 4 4 4 1 3 9
40 วัดแหลมเจดีย์ 2 0 1 3 2 3 1 2 6
41 วัดแหลมโพธิ์ 1 4 0 5 4 1 2 1 7
42 บ่อวิทยบางระกำ 1 3 1 5 7 3 0 5 10
43 วัดมหาวนาราม 1 2 3 6 8 4 3 3 15
44 บ้านหนองกุลา 1 2 1 4 3 5 3 2 11
45 บ้านบึงกระดาน 1 2 1 4 3 2 0 2 5
46 วัดบึงบอน 1 2 0 3 4 1 0 0 5
47 วัดศรีวนาราม 1 2 0 3 1 2 0 1 3
48 บ้านหินลาด 1 1 2 4 4 1 0 0 5
49 ไทยรัฐวิทยา 8 1 1 1 3 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
51 วัดกรับพวง 1 1 0 2 3 0 0 2 3
52 วัดบางทราย 1 1 0 2 2 5 1 4 8
53 วัดไผ่ค่อม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
54 บ้านบัวจันทร์ 1 0 3 4 1 4 1 2 6
55 บ้านคุยมะตูม 1 0 2 3 2 6 0 1 8
56 บ้านเรียงกระดก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 วัดทุ่งชา 1 0 1 2 1 2 2 0 5
58 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 1 2 0 1 1 0 2
59 บ้านกรุงกรัก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
60 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
61 วัดคุยขวาง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
62 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
64 วัดดงโคกขาม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านแม่ระหัน 1 0 0 1 1 0 1 2 2
66 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านใหม่เจริญธรรม 0 4 2 6 8 3 1 1 12
68 วัดบึงกอก 0 3 0 3 5 2 0 0 7
69 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 0 2 4 6 4 5 1 3 10
70 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0 2 1 3 4 1 3 1 8
71 บ้านหนองกรับ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
72 วัดแตน 0 1 1 2 3 1 0 1 4
73 วัดหนองขานาง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
74 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 2 2 0 2 4
75 บ้านดงยาง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
76 บ้านท่าไม้งาม 0 1 1 2 2 0 1 1 3
77 ผดุงราษฎร์ 0 1 1 2 1 3 1 1 5
78 บ้านพลายชุมพล 0 1 0 1 2 2 0 3 4
79 สะพานที่ 3 0 1 0 1 2 1 1 4 4
80 วัดจุฬามณี 0 1 0 1 2 1 1 3 4
81 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
82 วัดศรีรัตนาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 วัดแสงดาว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 วัดโพธิญาณ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 วัดโพธิ์งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 นิคมบางระกำ 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านสะอัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดคุ้งวารี 0 0 1 1 2 0 2 0 4
90 บ้านวังยาง 0 0 1 1 1 3 3 0 7
91 วัดอินทรีย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
92 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 บ้านน้ำดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 0 1 1 0 5 0 0 5
95 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
96 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
97 บ้านหนองหัวยาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
98 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
101 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
102 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
103 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
104 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 วัดวังแร่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 วัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 0 0 0 0 0 1 0 4 1
109 บ้านท่านางงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านวังเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 นิคมบางระกำ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดท่าโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 วัดคุยม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดวังอิทก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 185 119 493 493 228 137 154 858