หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 79 47 62.67% 12 16% 6 8% 10 13.33% 75
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 61 39 65% 11 18.33% 4 6.67% 6 10% 60
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย 35 25 71.43% 7 20% 2 5.71% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนวัดบ้านมุง 24 21 87.5% 0 0% 1 4.17% 2 8.33% 24
5 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 29 19 65.52% 6 20.69% 4 13.79% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านน้ำริน 27 18 72% 4 16% 3 12% 0 0% 25
7 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 25 18 72% 4 16% 0 0% 3 12% 25
8 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 36 17 51.52% 10 30.3% 2 6.06% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนบ้านเข็ก 41 16 41.03% 9 23.08% 6 15.38% 8 20.51% 39
10 โรงเรียนบ้านซำรัง 25 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนบ้านปากยาง 20 14 70% 2 10% 0 0% 4 20% 20
12 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 18 14 82.35% 1 5.88% 0 0% 2 11.76% 17
13 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 23 13 59.09% 2 9.09% 3 13.64% 4 18.18% 22
14 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 23 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนศึกษาลัย 20 12 60% 3 15% 4 20% 1 5% 20
16 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 16 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
17 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 20 11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20
18 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 25 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
19 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านวังโพรง 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
25 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 15 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
26 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
27 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านวังพรม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านเจริญผล 18 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนวัดวังพิกุล 12 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
33 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 11 6 54.55% 0 0% 4 36.36% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 19 5 26.32% 8 42.11% 4 21.05% 2 10.53% 19
36 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 15 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 14 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนสามัคคีธรรม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนบ้านหนองงา 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านลำภาศ 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 15 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 17 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 7 43.75% 16
56 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านซำหวาย 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านวังสาร 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
62 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนห้วยพลู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนวัดท่านา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนวัดดงหมี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านกลาง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดโคกสลุด 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านดงพลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนวัดพันชาลี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
87 โรงเรียนนาพราน 6 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านท่ายาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดย่านยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านชมภู 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองกลด 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
93 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
94 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบึงลำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านผารังหมี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 7 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดดงข่อย 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
110 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
116 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร .0553-94116 ต่อ 21
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]