หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 085 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 17 52 31
2 137 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 23 47 31
3 020 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 23 44 31
4 121 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 20 34 27
5 027 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 15 20 15
6 087 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 16 45 30
7 007 โรงเรียนนาพราน 6 8 5
8 079 โรงเรียนบึงราชนก 0 0 0
9 015 โรงเรียนบ้านกลาง 4 6 5
10 115 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2 3 2
11 130 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 0 0 0
12 131 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 14 8
13 125 โรงเรียนบ้านคลองแร่ 0 0 0
14 065 โรงเรียนบ้านชมภู 4 6 6
15 038 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 11 32 14
16 064 โรงเรียนบ้านซำรัง 25 56 38
17 004 โรงเรียนบ้านซำหวาย 9 19 9
18 120 โรงเรียนบ้านซำเตย 0 0 0
19 135 โรงเรียนบ้านดงพลวง 3 18 3
20 119 โรงเรียนบ้านดินทอง 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านตอเรือ 0 0 0
22 128 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 2 4 2
23 019 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 9 20 11
24 084 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6 14 10
25 002 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 5 16 10
26 059 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 14 25 20
27 028 โรงเรียนบ้านท่ายาง 2 5 3
28 099 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 18 47 33
29 066 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 15 49 29
30 047 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 5 13 9
31 017 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 9 14 9
32 012 โรงเรียนบ้านน้ำริน 27 111 41
33 110 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 8 16 10
34 023 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
35 062 โรงเรียนบ้านปากยาง 20 32 31
36 009 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 2 2 2
37 044 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
38 102 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 10 19 16
39 093 โรงเรียนบ้านผารังหมี 3 4 4
40 100 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 6 11 6
41 091 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 2 9 5
42 070 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 29 87 47
43 045 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 2 2
44 069 โรงเรียนบ้านลำภาศ 9 12 11
45 082 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 13 22 16
46 021 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 8 20 15
47 080 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 4 11 8
48 024 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 9 18 11
49 022 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 7 9 7
50 098 โรงเรียนบ้านวังพรม 8 16 8
51 077 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 7 26 12
52 018 โรงเรียนบ้านวังสาร 7 15 10
53 081 โรงเรียนบ้านวังโพรง 12 22 17
54 114 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 3 1
55 029 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 5 4
56 122 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 55 29
57 036 โรงเรียนบ้านหนองกลด 4 8 7
58 088 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 4 6 4
59 103 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0
60 116 โรงเรียนบ้านหนองงา 11 22 14
61 086 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 18 4
62 014 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 8 7
63 123 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1 3 2
64 033 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 2 22 7
65 105 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 3 2
66 001 โรงเรียนบ้านหินประกาย 35 72 54
67 074 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 4 4
68 089 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 12 10
69 057 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 15 23 19
70 090 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 25 44 38
71 083 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 0 0 0
72 134 โรงเรียนบ้านเข็ก 41 74 55
73 124 โรงเรียนบ้านเจริญผล 18 42 23
74 095 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 4 3
75 113 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 9 8
76 094 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 61 143 98
77 106 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 19 44 26
78 112 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1 1 1
79 076 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 10 29 17
80 026 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 7 12 10
81 034 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 15 27 20
82 127 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 2 3 2
83 129 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 14 9
84 051 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 3 6 4
85 092 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 6 12 10
86 056 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 2 7 4
87 003 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 15 31 16
88 097 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 2 4 2
89 008 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 6 9 8
90 073 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 16 9
91 035 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 2 6 4
92 078 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 4 7 6
93 043 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 5 4
94 050 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 5 8 5
95 025 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 7 4
96 030 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 14 39 24
97 138 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 79 157 99
98 068 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 9 16 13
99 032 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 17 26 21
100 060 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
101 104 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 13 29 16
102 058 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 2 2 2
103 010 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 3 4 3
104 136 โรงเรียนวัดดงข่อย 4 10 4
105 037 โรงเรียนวัดดงหมี 5 9 9
106 031 โรงเรียนวัดตายม 0 0 0
107 132 โรงเรียนวัดทางลัด 0 0 0
108 040 โรงเรียนวัดท่านา 6 9 9
109 041 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1 1 1
110 107 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 25 69 42
111 042 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 9 20 13
112 096 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 1 1
113 011 โรงเรียนวัดบึงลำ 1 20 3
114 075 โรงเรียนวัดบ้านมุง 24 61 39
115 067 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 3 10 7
116 111 โรงเรียนวัดพันชาลี 4 5 4
117 055 โรงเรียนวัดย่านยาว 2 6 2
118 006 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 13 26 13
119 133 โรงเรียนวัดวังพิกุล 12 26 14
120 061 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 9 9 9
121 063 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 4 19 3
122 052 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1 2 2
123 118 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 36 64 51
124 126 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง 0 0 0
125 013 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 4 5 4
126 049 โรงเรียนวัดโคกสลุด 5 14 5
127 054 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0
128 108 โรงเรียนวัดไชยนาม 0 0 0
129 046 โรงเรียนศึกษาลัย 20 46 31
130 117 โรงเรียนสามัคคีธรรม 7 14 9
131 109 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
132 071 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 2 5 4
133 072 โรงเรียนห้วยพลู 4 13 7
134 053 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 40 16
135 048 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ 0 0 0
รวม 1197 2680 1704
4384

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร .0553-94116 ต่อ 21
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]