สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 45 11 5 10 61
2 บ้านเนินมะปราง 33 9 4 5 46
3 วัดบ้านมุง 21 0 1 2 22
4 บ้านหินประกาย 19 7 1 1 27
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 18 6 4 0 28
6 บ้านเข็ก 16 9 6 8 31
7 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 14 1 0 2 15
8 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 12 6 3 2 21
9 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 12 4 0 2 16
10 บ้านน้ำริน 12 3 3 0 18
11 บ้านซำรัง 12 3 2 1 17
12 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 12 2 2 3 16
13 วัดสุพรรณพนมทอง 11 9 2 4 22
14 ศึกษาลัย 11 2 4 0 17
15 ชุมชนบ้านไทรย้อย 11 1 3 0 15
16 วัดท่าหมื่นราม 10 6 2 4 18
17 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 9 4 1 1 14
18 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 9 3 1 2 13
19 บ้านเขาน้อย 9 2 2 2 13
20 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 7 3 4 1 14
21 บ้านวังโพรง 7 1 1 2 9
22 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 7 1 0 2 8
23 บ้านปากยาง 7 1 0 2 8
24 บ้านวังพรม 7 1 0 0 8
25 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 7 0 1 4 8
26 วัดราษฎร์สโมสร 6 5 0 0 11
27 บ้านวังขวัญ 6 2 2 2 10
28 บ้านทุ่งน้อย 6 1 1 0 8
29 วัดสนามคลีตะวันตก 6 1 0 0 7
30 วัดวังพิกุล 6 0 1 4 7
31 บ้านเขาดิน 5 2 0 0 7
32 วัดบางกระทุ่ม 5 1 1 1 7
33 บ้านคลองเมือง 5 1 1 0 7
34 สามัคคีธรรม 5 1 0 1 6
35 บ้านผาท่าพล 5 0 2 1 7
36 บ้านสะเดา 4 6 2 2 12
37 ราษฎร์อุปถัมภ์ 4 5 2 2 11
38 บ้านใหม่ชัยเจริญ 4 4 2 1 10
39 บ้านหนองงา 4 4 1 2 9
40 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 2 0 1 6
41 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 4 1 4 0 9
42 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 1 0 0 5
43 บ้านวังดินเหนียว 4 0 0 0 4
44 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 0 0 0 4
45 บ้านน้ำปาด 3 9 2 1 14
46 รัฐราษฎร์บำรุง 3 4 2 7 9
47 บ้านใหม่สามัคคี 3 4 1 1 8
48 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 3 4 0 0 7
49 บ้านเจริญผล 3 3 2 1 8
50 บ้านแม่ระกา 3 3 2 0 8
51 บ้านท่าข้าม 3 2 2 2 7
52 บ้านซำหวาย 3 2 1 2 6
53 บ้านใหม่พนมทอง 3 2 0 1 5
54 บ้านลำภาศ 3 1 1 2 5
55 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 3 0 4 1 7
56 บ้านพัฒนาดงน้อย 3 0 1 2 4
57 ห้วยพลู 3 0 0 1 3
58 บ้านเนินสะอาด 2 6 4 2 12
59 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 4 0 1 6
60 วัดท่านา 2 4 0 0 6
61 บ้านน้ำยาง 2 3 0 1 5
62 บ้านน้ำพรม 2 3 0 0 5
63 วัดดงหมี 2 2 0 1 4
64 บ้านวังดินสอ 2 2 0 0 4
65 บ้านไทรดงยั้ง 2 1 1 0 4
66 บ้านทุ่งยาว 2 1 1 0 4
67 วัดปลวกง่าม 2 1 0 0 3
68 วัดสนามคลีตะวันออก 2 1 0 0 3
69 หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
70 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
71 บ้านโป่งปะ 2 0 0 0 2
72 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
73 ประชาสรรค์วิทยา 1 3 1 0 5
74 บ้านโคกวังสาร 1 2 2 0 5
75 บ้านดงพลวง 1 2 0 0 3
76 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
77 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1 1 4 1 6
78 บ้านแก่งจูงนาง 1 1 2 1 4
79 วัดพันชาลี 1 1 0 2 2
80 นาพราน 1 1 0 1 2
81 บ้านหนองดู่ 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่เทียบ 1 1 0 0 2
83 วัดย่านยาว 1 1 0 0 2
84 บ้านท่ายาง 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองปรือ 1 0 2 1 3
86 บ้านชมภู 1 0 1 2 2
87 บ้านหนองกลด 1 0 1 2 2
88 บ้านป่าขนุน 1 0 1 0 2
89 บ้านกลาง 1 0 0 1 1
90 บ้านคลองดู่ 1 0 0 1 1
91 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 0 1
92 วัดท่ามะขาม 1 0 0 0 1
93 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 0 0 0 1
94 วัดบึงลำ 1 0 0 0 1
95 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
96 บ้านเนินไม้แดง 1 0 0 0 1
97 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 0 0 0 1
98 บ้านผารังหมี 0 3 0 0 3
99 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 3 0 0 3
100 บ้านวังนกแอ่น 0 2 1 0 3
101 วัดโคกสลุด 0 2 0 1 2
102 บ้านหนองขมิ้น 0 2 0 1 2
103 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 2 0 0 2
104 บ้านยางโทน 0 2 0 0 2
105 บ้านสระเศรษฐี 0 2 0 0 2
106 วัดดงข่อย 0 1 1 2 2
107 บ้านแถววังน้ำใส 0 1 1 0 2
108 วัดกรุงศรีเจริญ 0 1 0 2 1
109 บ้านหนองสระพัง 0 1 0 1 1
110 บ้านบึงพร้าว 0 1 0 0 1
111 บ้านพุกระโดน 0 1 0 0 1
112 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 1 1
113 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 1 1 1
114 บ้านหนองพระ 0 0 1 0 1
115 บ้านวังสาร 0 0 0 3 0
116 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 2 0
117 วัดสิริสุทธาวาส 0 0 0 1 0
รวม 523 235 115 130 1,003