สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 21 20 12 53 45 11 5 10 61
2 บ้านเนินมะปราง 18 10 8 36 33 9 4 5 46
3 วัดบ้านมุง 9 6 5 20 21 0 1 2 22
4 บ้านหินประกาย 9 4 1 14 19 7 1 1 27
5 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 7 6 3 16 12 6 3 2 21
6 บ้านเข็ก 7 4 9 20 16 9 6 8 31
7 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 5 6 3 14 18 6 4 0 28
8 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 5 6 1 12 14 1 0 2 15
9 บ้านน้ำริน 5 6 1 12 12 3 3 0 18
10 ชุมชนบ้านไทรย้อย 4 3 0 7 11 1 3 0 15
11 ราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 2 8 4 5 2 2 11
12 วัดท่าหมื่นราม 4 1 5 10 10 6 2 4 18
13 บ้านเขาดิน 4 1 0 5 5 2 0 0 7
14 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 3 6 5 14 12 4 0 2 16
15 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 3 5 3 11 9 4 1 1 14
16 ศึกษาลัย 3 4 2 9 11 2 4 0 17
17 วัดสุพรรณพนมทอง 3 3 6 12 11 9 2 4 22
18 บ้านซำรัง 3 3 3 9 12 3 2 1 17
19 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 3 3 1 7 7 1 0 2 8
20 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 3 2 4 9 12 2 2 3 16
21 บ้านวังพรม 3 2 1 6 7 1 0 0 8
22 บ้านวังโพรง 3 2 0 5 7 1 1 2 9
23 บ้านวังขวัญ 3 1 0 4 6 2 2 2 10
24 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 3 0 3 6 7 3 4 1 14
25 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 2 3 1 6 7 0 1 4 8
26 บ้านผาท่าพล 2 3 0 5 5 0 2 1 7
27 บ้านเขาน้อย 2 2 3 7 9 2 2 2 13
28 วัดสนามคลีตะวันตก 2 2 2 6 6 1 0 0 7
29 บ้านทุ่งน้อย 2 2 0 4 6 1 1 0 8
30 บ้านใหม่ชัยเจริญ 2 1 2 5 4 4 2 1 10
31 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 2 1 2 5 4 1 4 0 9
32 บ้านวังดินเหนียว 2 1 1 4 4 0 0 0 4
33 บ้านพัฒนาดงน้อย 2 1 0 3 3 0 1 2 4
34 ประชาสรรค์วิทยา 2 0 2 4 1 3 1 0 5
35 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 0 1 3 2 4 0 1 6
36 วัดท่านา 2 0 1 3 2 4 0 0 6
37 หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านคลองเมือง 1 3 1 5 5 1 1 0 7
39 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1 2 2 5 9 3 1 2 13
40 บ้านหนองงา 1 2 1 4 4 4 1 2 9
41 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 3 4 2 7 9
42 วัดบางกระทุ่ม 1 2 0 3 5 1 1 1 7
43 สามัคคีธรรม 1 2 0 3 5 1 0 1 6
44 บ้านน้ำปาด 1 1 4 6 3 9 2 1 14
45 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 1 3 5 4 2 0 1 6
46 วัดราษฎร์สโมสร 1 1 1 3 6 5 0 0 11
47 บ้านสะเดา 1 1 1 3 4 6 2 2 12
48 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 1 1 3 3 4 0 0 7
49 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3 1 1 4 1 6
50 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 0 4 1 7
51 วัดดงหมี 1 1 0 2 2 2 0 1 4
52 บ้านดงพลวง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
53 บ้านชมภู 1 1 0 2 1 0 1 2 2
54 บ้านแม่ระกา 1 0 2 3 3 3 2 0 8
55 บ้านวังดินสอ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
56 วัดปลวกง่าม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
57 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 1 3 2 0 1 5
59 วัดสนามคลีตะวันออก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 นาพราน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
61 บ้านป่าขนุน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดท่ามะขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดบึงลำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 1 0 1 0 1 1
67 วัดสิริสุทธาวาส 1 0 0 1 0 0 0 1 0
68 บ้านซำหวาย 0 3 1 4 3 2 1 2 6
69 บ้านปากยาง 0 2 4 6 7 1 0 2 8
70 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 3 5 3 4 1 1 8
71 บ้านเนินสะอาด 0 2 3 5 2 6 4 2 12
72 บ้านลำภาศ 0 2 1 3 3 1 1 2 5
73 บ้านโป่งปะ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านน้ำพรม 0 1 3 4 2 3 0 0 5
75 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 1 2 3 4 0 0 0 4
76 บ้านท่าข้าม 0 1 2 3 3 2 2 2 7
77 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
78 วัดวังพิกุล 0 1 0 1 6 0 1 4 7
79 บ้านเจริญผล 0 1 0 1 3 3 2 1 8
80 บ้านไทรดงยั้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านโคกวังสาร 0 1 0 1 1 2 2 0 5
82 ประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
83 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านแม่เทียบ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านกลาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านวังไม้ตอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านเนินไม้แดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
91 ราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 0 0 0 2 0
92 ห้วยพลู 0 0 3 3 3 0 0 1 3
93 บ้านแก่งจูงนาง 0 0 2 2 1 1 2 1 4
94 บ้านน้ำยาง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
95 วัดพันชาลี 0 0 1 1 1 1 0 2 2
96 วัดย่านยาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองกลด 0 0 1 1 1 0 1 2 2
98 วัดโคกสลุด 0 0 1 1 0 2 0 1 2
99 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
100 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
103 บ้านผารังหมี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
104 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
105 บ้านวังนกแอ่น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
107 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 วัดดงข่อย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
110 บ้านแถววังน้ำใส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 วัดกรุงศรีเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
112 บ้านบึงพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านพุกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 บ้านหนองพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านวังสาร 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 191 176 144 511 523 235 115 130 873