สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 24 11 9 44 39 11 4 6 54
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 21 21 14 56 47 12 6 10 65
3 บ้านหินประกาย 14 5 2 21 25 7 2 1 34
4 วัดบ้านมุง 9 6 5 20 21 0 1 2 22
5 บ้านน้ำริน 7 9 3 19 18 4 3 0 25
6 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 7 6 3 16 12 6 3 2 21
7 บ้านเข็ก 7 4 9 20 16 9 6 8 31
8 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 5 7 3 15 19 6 4 0 29
9 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 5 6 1 12 14 1 0 2 15
10 บ้านซำรัง 5 5 4 14 16 5 2 1 23
11 วัดสุพรรณพนมทอง 5 4 8 17 17 10 2 4 29
12 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 4 9 7 20 18 4 0 3 22
13 บ้านปากยาง 4 7 5 16 14 2 0 4 16
14 ชุมชนบ้านไทรย้อย 4 4 0 8 12 1 3 0 16
15 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 4 2 4 10 13 2 3 4 18
16 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 4 2 4 10 11 4 4 1 19
17 ราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 2 8 4 5 2 2 11
18 บ้านวังโพรง 4 2 0 6 8 1 1 2 10
19 วัดท่าหมื่นราม 4 1 5 10 10 6 2 4 18
20 บ้านวังขวัญ 4 1 0 5 7 2 2 2 11
21 บ้านเขาดิน 4 1 0 5 5 2 0 0 7
22 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 3 6 3 12 9 5 1 1 15
23 ศึกษาลัย 3 4 2 9 12 3 4 1 19
24 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 3 3 1 7 7 1 0 2 8
25 บ้านวังพรม 3 2 1 6 7 1 0 0 8
26 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 3 1 2 6 5 2 4 0 11
27 บ้านวังดินสอ 3 1 1 5 5 3 0 0 8
28 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 3 1 0 4 6 0 4 1 10
29 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 2 5 1 8 7 2 1 4 10
30 วัดสนามคลีตะวันตก 2 3 2 7 7 1 0 0 8
31 บ้านผาท่าพล 2 3 0 5 5 1 2 1 8
32 บ้านเขาน้อย 2 2 3 7 9 2 2 2 13
33 บ้านใหม่ชัยเจริญ 2 2 2 6 5 4 2 1 11
34 บ้านทุ่งน้อย 2 2 1 5 6 1 1 1 8
35 บ้านสะเดา 2 1 3 6 7 6 2 2 15
36 บ้านวังดินเหนียว 2 1 1 4 4 0 0 0 4
37 บ้านเจริญผล 2 1 0 3 6 4 4 2 14
38 บ้านพัฒนาดงน้อย 2 1 0 3 3 0 1 2 4
39 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 0 3 5 3 5 0 1 8
40 บ้านน้ำยาง 2 0 2 4 4 4 0 1 8
41 ประชาสรรค์วิทยา 2 0 2 4 1 3 1 0 5
42 วัดท่านา 2 0 1 3 2 4 0 0 6
43 หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านเนินสะอาด 1 4 5 10 5 8 4 2 17
45 บ้านคลองเมือง 1 3 1 5 5 1 1 0 7
46 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 3 1 5 4 4 1 0 9
47 บ้านท่าข้าม 1 2 3 6 6 3 3 2 12
48 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1 2 2 5 9 3 1 2 13
49 บ้านหนองงา 1 2 1 4 4 4 1 2 9
50 บ้านลำภาศ 1 2 1 4 4 1 1 2 6
51 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 3 4 2 7 9
52 วัดบางกระทุ่ม 1 2 0 3 5 1 1 1 7
53 สามัคคีธรรม 1 2 0 3 5 1 0 1 6
54 บ้านวังสาร 1 2 0 3 3 1 0 3 4
55 บ้านน้ำปาด 1 1 4 6 3 9 2 1 14
56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 1 3 5 4 2 0 1 6
57 บ้านแก่งจูงนาง 1 1 2 4 2 2 2 1 6
58 วัดราษฎร์สโมสร 1 1 1 3 6 7 0 0 13
59 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3 1 1 4 1 6
60 วัดดงหมี 1 1 0 2 2 2 0 1 4
61 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 1 0 2 2 0 0 0 2
62 บ้านดงพลวง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
63 บ้านชมภู 1 1 0 2 1 0 1 2 2
64 บ้านแม่ระกา 1 0 2 3 3 3 2 0 8
65 วัดปลวกง่าม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 1 3 2 0 1 5
68 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 1 3 1 1 0 5
69 วัดสนามคลีตะวันออก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
71 นาพราน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านป่าขนุน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดท่ามะขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดบึงลำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 1 0 1 0 1 1
78 วัดสิริสุทธาวาส 1 0 0 1 0 0 0 1 0
79 บ้านซำหวาย 0 3 1 4 3 2 1 2 6
80 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 3 5 3 4 1 1 8
81 บ้านบึงพร้าว 0 2 0 2 2 2 0 2 4
82 บ้านโป่งปะ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
83 บ้านน้ำพรม 0 1 3 4 2 3 0 0 5
84 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 1 2 3 4 0 0 0 4
85 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
86 บ้านกลาง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
87 วัดวังพิกุล 0 1 0 1 6 1 1 4 8
88 บ้านไทรดงยั้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 บ้านโคกวังสาร 0 1 0 1 1 3 2 0 6
90 บ้านแม่เทียบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
91 ประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
92 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
94 บ้านวังไม้ตอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านเนินไม้แดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
97 ราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 0 0 0 2 0
98 ห้วยพลู 0 0 3 3 3 0 0 1 3
99 วัดโคกสลุด 0 0 1 1 1 2 0 1 3
100 วัดพันชาลี 0 0 1 1 1 1 0 2 2
101 วัดย่านยาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านหนองกลด 0 0 1 1 1 0 1 2 2
103 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
106 บ้านผารังหมี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
107 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
108 บ้านวังนกแอ่น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
109 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
110 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 วัดดงข่อย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
113 บ้านแถววังน้ำใส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดกรุงศรีเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
115 บ้านพุกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านหนองพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 235 213 167 615 614 265 122 141 1,001