สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 47 12 6 10 65
2 บ้านเนินมะปราง 39 11 4 6 54
3 บ้านหินประกาย 25 7 2 1 34
4 วัดบ้านมุง 21 0 1 2 22
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 19 6 4 0 29
6 บ้านน้ำริน 18 4 3 0 25
7 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 18 4 0 3 22
8 วัดสุพรรณพนมทอง 17 10 2 4 29
9 บ้านเข็ก 16 9 6 8 31
10 บ้านซำรัง 16 5 2 1 23
11 บ้านปากยาง 14 2 0 4 16
12 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 14 1 0 2 15
13 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 13 2 3 4 18
14 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 12 6 3 2 21
15 ศึกษาลัย 12 3 4 1 19
16 ชุมชนบ้านไทรย้อย 12 1 3 0 16
17 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 11 4 4 1 19
18 วัดท่าหมื่นราม 10 6 2 4 18
19 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 9 5 1 1 15
20 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 9 3 1 2 13
21 บ้านเขาน้อย 9 2 2 2 13
22 บ้านวังโพรง 8 1 1 2 10
23 บ้านสะเดา 7 6 2 2 15
24 บ้านวังขวัญ 7 2 2 2 11
25 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 7 2 1 4 10
26 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 7 1 0 2 8
27 บ้านวังพรม 7 1 0 0 8
28 วัดสนามคลีตะวันตก 7 1 0 0 8
29 วัดราษฎร์สโมสร 6 7 0 0 13
30 บ้านเจริญผล 6 4 4 2 14
31 บ้านท่าข้าม 6 3 3 2 12
32 วัดวังพิกุล 6 1 1 4 8
33 บ้านทุ่งน้อย 6 1 1 1 8
34 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 6 0 4 1 10
35 บ้านเนินสะอาด 5 8 4 2 17
36 บ้านใหม่ชัยเจริญ 5 4 2 1 11
37 บ้านวังดินสอ 5 3 0 0 8
38 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 2 4 0 11
39 บ้านเขาดิน 5 2 0 0 7
40 บ้านผาท่าพล 5 1 2 1 8
41 วัดบางกระทุ่ม 5 1 1 1 7
42 บ้านคลองเมือง 5 1 1 0 7
43 สามัคคีธรรม 5 1 0 1 6
44 ราษฎร์อุปถัมภ์ 4 5 2 2 11
45 บ้านหนองงา 4 4 1 2 9
46 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 4 1 0 9
47 บ้านน้ำยาง 4 4 0 1 8
48 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 2 0 1 6
49 บ้านลำภาศ 4 1 1 2 6
50 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 1 0 0 5
51 บ้านวังดินเหนียว 4 0 0 0 4
52 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 0 0 0 4
53 บ้านน้ำปาด 3 9 2 1 14
54 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 3 5 0 1 8
55 รัฐราษฎร์บำรุง 3 4 2 7 9
56 บ้านใหม่สามัคคี 3 4 1 1 8
57 บ้านแม่ระกา 3 3 2 0 8
58 บ้านซำหวาย 3 2 1 2 6
59 บ้านใหม่พนมทอง 3 2 0 1 5
60 บ้านทุ่งยาว 3 1 1 0 5
61 บ้านวังสาร 3 1 0 3 4
62 บ้านพัฒนาดงน้อย 3 0 1 2 4
63 ห้วยพลู 3 0 0 1 3
64 วัดท่านา 2 4 0 0 6
65 บ้านน้ำพรม 2 3 0 0 5
66 บ้านแก่งจูงนาง 2 2 2 1 6
67 บ้านบึงพร้าว 2 2 0 2 4
68 วัดดงหมี 2 2 0 1 4
69 บ้านไทรดงยั้ง 2 1 1 0 4
70 วัดปลวกง่าม 2 1 0 0 3
71 วัดสนามคลีตะวันออก 2 1 0 0 3
72 บ้านหนองปรือ 2 0 2 1 4
73 บ้านกลาง 2 0 0 1 2
74 หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
75 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 2 0 0 0 2
76 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
77 บ้านโป่งปะ 2 0 0 0 2
78 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
79 บ้านโคกวังสาร 1 3 2 0 6
80 ประชาสรรค์วิทยา 1 3 1 0 5
81 วัดโคกสลุด 1 2 0 1 3
82 บ้านดงพลวง 1 2 0 0 3
83 บ้านแม่เทียบ 1 2 0 0 3
84 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
85 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1 1 4 1 6
86 วัดพันชาลี 1 1 0 2 2
87 นาพราน 1 1 0 1 2
88 บ้านหนองดู่ 1 1 0 0 2
89 วัดย่านยาว 1 1 0 0 2
90 บ้านท่ายาง 1 1 0 0 2
91 บ้านชมภู 1 0 1 2 2
92 บ้านหนองกลด 1 0 1 2 2
93 วัดแหลมพระธาตุ 1 0 1 2 2
94 บ้านป่าขนุน 1 0 1 0 2
95 บ้านคลองดู่ 1 0 0 1 1
96 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 0 1
97 วัดท่ามะขาม 1 0 0 0 1
98 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 0 0 0 1
99 วัดบึงลำ 1 0 0 0 1
100 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
101 บ้านเนินไม้แดง 1 0 0 0 1
102 บ้านผารังหมี 0 3 0 0 3
103 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 3 0 0 3
104 บ้านวังนกแอ่น 0 2 1 0 3
105 บ้านหนองขมิ้น 0 2 0 1 2
106 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 2 0 0 2
107 บ้านยางโทน 0 2 0 0 2
108 บ้านสระเศรษฐี 0 2 0 0 2
109 วัดดงข่อย 0 1 1 2 2
110 บ้านแถววังน้ำใส 0 1 1 0 2
111 วัดกรุงศรีเจริญ 0 1 0 2 1
112 บ้านหนองสระพัง 0 1 0 1 1
113 บ้านพุกระโดน 0 1 0 0 1
114 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 1 1
115 บ้านหนองพระ 0 0 1 0 1
116 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 2 0
117 วัดสิริสุทธาวาส 0 0 0 1 0
รวม 614 265 122 141 1,001