ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผารังหมี สพป. พิษณุโลก เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. พิษณุโลก เขต 2 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ สพป. พิษณุโลก เขต 2 37 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน