ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน