ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สพป. พิษณุโลก เขต 2 60.7 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 60.3 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 54.3 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน