ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผารังหมี สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 69.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 52.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดดงข่อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 41 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน