ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น สพป. พิษณุโลก เขต 2 72.67 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน