ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวังพิกุล สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน