ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน