ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 71.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 68.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน