ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดงข่อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน