ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
4 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
5 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน