ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.33 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน