ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน