ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองงา สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิษณุโลก เขต 2 68.33 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน