หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามตะกร้อ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามบาส สวนป่า 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามวอลเลย์บอล 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ิ่ม 13.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 1.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ชั้น 1 ห้อง ป. 1.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ห้อง ป. 2.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 2.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]