หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1 - 2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 3 - 4 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1-4 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่ม09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 หลังพิธีเปิด
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]