หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง Sound Lab 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง ป.5.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชาธิปไตย 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]