หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 28 47.46% 17 28.81% 5 8.47% 9 15.25% 59
2 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 44 25 56.82% 5 11.36% 8 18.18% 6 13.64% 44
3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 41 22 56.41% 10 25.64% 5 12.82% 2 5.13% 39
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก 52 19 38.78% 11 22.45% 9 18.37% 10 20.41% 49
5 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 44 19 50% 7 18.42% 7 18.42% 5 13.16% 38
6 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 46 19 43.18% 3 6.82% 15 34.09% 7 15.91% 44
7 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 40 18 51.43% 5 14.29% 4 11.43% 8 22.86% 35
8 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 34 18 60% 5 16.67% 4 13.33% 3 10% 30
9 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 34 14 42.42% 7 21.21% 9 27.27% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 27 14 58.33% 6 25% 1 4.17% 3 12.5% 24
11 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 28 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 30 11 42.31% 9 34.62% 3 11.54% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 40 11 34.38% 8 25% 7 21.88% 6 18.75% 32
14 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 26 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 32 11 47.83% 6 26.09% 2 8.7% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนบ้านนาล้อม 26 11 44% 5 20% 4 16% 5 20% 25
17 โรงเรียนบางยางพัฒนา 24 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านนาหนอง 25 11 47.83% 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนวัดหินลาด 30 10 43.48% 5 21.74% 8 34.78% 0 0% 23
20 โรงเรียนบ้านป่าแดง 19 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 27 9 33.33% 11 40.74% 1 3.7% 6 22.22% 27
23 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 17 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 16 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
25 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 29 8 28.57% 11 39.29% 3 10.71% 6 21.43% 28
26 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 34 8 24.24% 10 30.3% 8 24.24% 7 21.21% 33
27 โรงเรียนวัดสะพานหิน 24 8 36.36% 9 40.91% 2 9.09% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 29 8 32% 7 28% 7 28% 3 12% 25
29 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 23 8 38.1% 6 28.57% 2 9.52% 5 23.81% 21
30 โรงเรียนบ้านนาจาน 20 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 22 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
32 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 21 7 33.33% 9 42.86% 3 14.29% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนวัดท้องโพลง 36 7 26.92% 6 23.08% 7 26.92% 6 23.08% 26
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 21 7 33.33% 6 28.57% 5 23.81% 3 14.29% 21
35 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 18 7 38.89% 6 33.33% 5 27.78% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 20 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 21 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 17 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองลาน 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
40 โรงเรียนห้วยปลาไหล 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 12 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนวัดหางไหล 22 6 33.33% 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 18
43 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 19 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านเนินทอง 16 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 17 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนวัดน้ำคบ 19 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
47 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 23 5 25% 9 45% 3 15% 3 15% 20
51 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 24 5 22.73% 8 36.36% 7 31.82% 2 9.09% 22
52 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 39 5 16.13% 7 22.58% 9 29.03% 10 32.26% 31
53 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 33 5 20% 6 24% 10 40% 4 16% 25
54 โรงเรียนบ้านหนองหิน 18 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 17
55 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 17 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
56 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 18 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
57 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 16 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
59 โรงเรียนบ้านนาเมือง 15 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
60 โรงเรียนวัดวังวน 15 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
61 โรงเรียนวัดบ่อภาค 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
62 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 16 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 16
63 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 11 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
65 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 11 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
66 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดทองแท้ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนวัดนาขุม 20 4 21.05% 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 19
69 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 20 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
70 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 21 4 23.53% 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 17
71 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 22 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 17
72 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 15 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
73 โรงเรียนบ้านพร้าว 16 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
74 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 5 38.46% 13
75 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 12 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
77 โรงเรียนวัดสนามไชย 15 3 20% 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 15
78 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
79 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 17 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
80 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 30 3 12% 6 24% 9 36% 7 28% 25
81 โรงเรียนบ้านแยง 25 3 12.5% 5 20.83% 7 29.17% 9 37.5% 24
82 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนวัดท่าช้าง 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 16 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 7 43.75% 16
85 โรงเรียนวัดนาขาม 13 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
86 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 13 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
89 โรงเรียนผดุงวิทยา 14 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านปากรอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดเขาน้อย 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 21 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
97 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 11 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
98 โรงเรียนวัดคันโช้ง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 11 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
100 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนวัดคลองตาล 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
104 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
106 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านยางโกลน 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 23 1 5.56% 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 18
112 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 13 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 13 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
115 โรงเรียนวัดหอกลอง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 13 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
120 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านนาตอน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนประชาสามัคคี 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 9 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
127 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดมะตูม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 10 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
137 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านาหล่ม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
141 โรงเรียนบ้านมะต้อง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 11 0 0% 6 60% 2 20% 2 20% 10
144 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 10 0 0% 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 9
145 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 9 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
147 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านป่าคาย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านนาแฝก 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 13 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
152 โรงเรียนวัดธรรมาราม 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหลังเขา 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
161 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]