สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 28 17 5 9 50
2 บ้านหนองกะท้าว 25 5 8 6 38
3 นครไทยวิทยาคม 22 10 5 2 37
4 ชุมชนวัดย่านขาด 20 7 7 5 34
5 บ้านป่าสัก 19 11 9 10 39
6 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 19 3 15 7 37
7 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 18 6 4 8 28
8 วัดเสนาสน์ 18 5 4 3 27
9 วัดคลองมะเกลือ 14 7 9 3 30
10 ประชาสงเคราะห์พิทยา 14 6 1 3 21
11 บ้านชาติตระการ 14 5 4 3 23
12 บ้านน้ำจวง 11 9 3 3 23
13 บ้านร่มเกล้า 11 8 7 6 26
14 วัดห้วยดั้ง 11 7 4 2 22
15 บ้านสวนเมี่ยง 11 6 2 4 19
16 วัดหินลาด 11 5 8 0 24
17 บ้านนาล้อม 11 5 4 5 20
18 บางยางพัฒนา 11 5 2 2 18
19 บ้านนาหนอง 11 4 4 4 19
20 บ้านป่าแดง 10 5 2 0 17
21 บ้านคลองช้าง 10 2 1 0 13
22 บ้านวัดโบสถ์ 9 11 1 6 21
23 บ้านท่าสะแก 9 7 7 3 23
24 ชุมชนดิฏฐอำรุง 9 3 0 2 12
25 ทับยายเชียงวิทยา 9 0 0 2 9
26 บ้านเนินสุวรรณ 8 11 3 6 22
27 วัดกระบังมังคลาราม 8 10 8 7 26
28 วัดสะพานหิน 8 9 2 3 19
29 วัดท้องโพลง 8 6 7 6 21
30 วัดบ้านน้อย 8 6 2 5 16
31 บ้านนาจาน 8 4 5 2 17
32 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 4 3 4 15
33 จันทราพระกิตติคุณ 7 9 3 2 19
34 ราชประชานุเคราะห์ 23 7 6 5 3 18
35 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 7 6 5 0 18
36 บ้านเข็กใหญ่ 7 6 3 2 16
37 บ้านนาโพธิ์นาจาน 7 6 0 0 13
38 บ้านลาดคื้อ 7 4 5 1 16
39 บ้านถ้ำพริก 7 4 4 1 15
40 บ้านหนองลาน 7 1 2 0 10
41 ห้วยปลาไหล 7 1 1 1 9
42 แก่งบ้านยางป่าคาย 7 0 1 1 8
43 วัดหางไหล 6 8 3 1 17
44 บ้านเนินทอง 6 5 2 2 13
45 วัดวังงิ้วงาม 6 4 4 1 14
46 วัดน้ำคบ 6 4 2 4 12
47 วัดเหล่าขวัญ 6 4 1 1 11
48 บ้านท่าหินลาด 6 3 2 1 11
49 วัดเมมสุวรรณาราม 6 1 0 0 7
50 ชุมชนวัดบ้านดง 5 9 3 3 17
51 บ้านแก่งคันนา 5 8 7 2 20
52 วิทยสัมพันธ์ 5 7 9 10 21
53 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 5 6 10 4 21
54 บ้านหนองหิน 5 6 3 3 14
55 บ้านห้วยท้องฟาน 5 5 4 1 14
56 บ้านห้วยหมากหล่ำ 5 5 3 0 13
57 บ้านป่าซ่าน 5 5 2 0 12
58 บ้านน้ำพริก 5 3 4 3 12
59 บ้านนาเมือง 5 3 3 0 11
60 วัดวังวน 5 3 2 4 10
61 วัดบ่อภาค 5 3 1 3 9
62 วัดวังมะด่าน 5 2 5 4 12
63 บ้านหาดใหญ่ 5 2 1 0 8
64 กัลยาณิวัฒนา ๑ 5 1 1 2 7
65 บ้านห้วยช้างแทง 5 1 0 3 6
66 บ้านน้ำภาคน้อย 5 1 0 0 6
67 วัดทองแท้ 5 0 1 0 6
68 วัดนาขุม 4 7 5 3 16
69 วัดวงฆ้อง 4 7 2 2 13
70 บ้านขุนน้ำคับ 4 5 6 3 15
71 บ้านห้วยน้ำไซ 4 5 6 2 15
72 หนองสะแกประชานุกูล 4 5 5 3 14
73 วัดทับยายเชียง 4 4 6 1 14
74 บ้านพร้าว 4 4 5 2 13
75 วัดนาขาม 4 3 3 3 10
76 บ้านหนองไผ่ 4 1 3 5 8
77 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 4 1 0 0 5
78 วัดหนองมะคัง 4 0 2 4 6
79 วัดสนามไชย 3 7 3 2 13
80 บ้านบุ่งวิทยา 3 7 2 1 12
81 บ้านห้วยเฮี้ย 3 6 9 7 18
82 บ้านแยง 3 5 7 9 15
83 บ้านนาไก่เขี่ย 3 5 3 1 11
84 วัดท่าช้าง 3 4 1 0 8
85 บ้านคลองทำเนียบ 3 3 3 7 9
86 วัดวังไม้แก่น 3 3 2 0 8
87 บ้านโคกใหญ่ 3 3 1 1 7
88 ศรีภิรมย์พิทยา 3 2 5 3 10
89 ผดุงวิทยา 3 2 3 3 8
90 บ้านหนองห้าง 3 1 3 1 7
91 บ้านปากรอง 3 1 1 0 5
92 บ้านห้วยเหิน 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองปลิง 3 0 1 0 4
94 วัดเขาน้อย 3 0 1 0 4
95 ประชาอุปถัมภ์ 3 0 0 1 3
96 บ้านนาขุมคัน 2 5 3 2 10
97 บ้านน้ำทองน้อย 2 3 4 0 9
98 วัดคันโช้ง 2 3 0 0 5
99 บ้านน้ำโจน 2 2 3 2 7
100 บ้านห้วยเจียง 2 2 0 1 4
101 ศึกษากุลบุตร 2 1 2 1 5
102 วัดคลองตาล 2 1 2 1 5
103 บ้านแก่งบัวคำ 2 1 2 0 5
104 หนองน้ำสร้าง 2 1 1 0 4
105 บ้านโป่งกะเฌอ 2 1 0 2 3
106 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 1 3
107 บ้านน้ำคลาด 2 1 0 0 3
108 บ้านยางโกลน 2 0 3 1 5
109 ศึกษาวิทย์ 2 0 1 0 3
110 วัดเซิงหวาย 2 0 0 0 2
111 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 1 8 6 3 15
112 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 4 2 1 7
113 วัดหัวเขาสมอคร้า 1 3 3 0 7
114 บ้านบุ่งตารอด 1 3 2 3 6
115 วัดหอกลอง 1 3 1 1 5
116 ศิริราษฎร์พัฒนา 1 2 1 1 4
117 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 3 1 5
118 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 1 2 0 4
119 บ้านห้วยน้ำปลา 1 1 1 2 3
120 ราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
121 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 1 1 3
122 บ้านท่ากระดุน 1 1 1 1 3
123 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 1 1 1 0 3
124 บ้านนาตอน 1 1 1 0 3
125 ประชาสามัคคี 1 1 1 0 3
126 บ้านน้ำกุ่ม 1 1 0 4 2
127 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 0 1 2
128 บ้านนาเปอะ 1 1 0 1 2
129 บ้านน้ำหัก 1 1 0 0 2
130 บ้านขวดน้ำมัน 1 1 0 0 2
131 ชุมชนบ้านท่างาม 1 1 0 0 2
132 บ้านเนินมะคึด 1 1 0 0 2
133 วัดหนองหม้อแกง 1 1 0 0 2
134 บ้านนาคล้าย 1 1 0 0 2
135 วัดมะตูม 1 1 0 0 2
136 บ้านน้ำลอม 1 0 2 3 3
137 เขาไร่ศรีราชา 1 0 1 1 2
138 บ้านนาฟองแดง 1 0 1 1 2
139 บ้านาหล่ม 1 0 1 1 2
140 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 2 1
141 บ้านมะต้อง 1 0 0 1 1
142 บ้านหนองมะคัง 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองขาหย่าง 0 6 2 2 8
144 บ้านคลองตกวิทยา 0 3 0 6 3
145 วัดท่าสี่ร้อย 0 3 0 0 3
146 บ้านบึงวิทยา 0 2 1 5 3
147 บ้านหนองกระบาก 0 2 1 1 3
148 มะต้องประชาสรรค์ 0 2 1 1 3
149 บ้านป่าคาย 0 2 0 0 2
150 บ้านนาแฝก 0 1 4 1 5
151 บ้านน้ำเลา 0 1 3 2 4
152 วัดธรรมาราม 0 1 1 1 2
153 บ้านแก่งทุ่ง 0 1 1 1 2
154 บ้านป่ารวก 0 1 1 0 2
155 บ้านท่าหนองปากพาน 0 1 0 2 1
156 บ้านน้ำตาก 0 1 0 1 1
157 บ้านหนองกระดาษ 0 1 0 1 1
158 บ้านขอนสองสลึง 0 1 0 0 1
159 บ้านบึงธรรมโรง 0 1 0 0 1
160 บ้านหลังเขา 0 0 3 1 3
161 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 2 0 2
162 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 1 0 1
163 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 1 0
164 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 770 537 410 325 1,717