สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 28 17 5 9 50
2 บ้านหนองกะท้าว 25 5 8 6 38
3 นครไทยวิทยาคม 21 10 5 2 36
4 ชุมชนวัดย่านขาด 20 7 7 5 34
5 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 18 3 15 7 36
6 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 17 6 3 8 26
7 วัดคลองมะเกลือ 14 7 9 3 30
8 ประชาสงเคราะห์พิทยา 14 6 1 3 21
9 บ้านน้ำจวง 11 9 3 3 23
10 บ้านสวนเมี่ยง 11 6 2 4 19
11 วัดหินลาด 11 5 8 0 24
12 บางยางพัฒนา 11 5 2 2 18
13 วัดเสนาสน์ 11 4 2 2 17
14 บ้านร่มเกล้า 10 7 7 6 24
15 บ้านป่าแดง 10 5 2 0 17
16 บ้านชาติตระการ 10 4 4 3 18
17 บ้านคลองช้าง 10 0 1 0 11
18 บ้านป่าสัก 9 8 7 10 24
19 บ้านท่าสะแก 9 7 6 3 22
20 วัดห้วยดั้ง 9 6 4 2 19
21 บ้านนาล้อม 9 5 4 3 18
22 ชุมชนดิฏฐอำรุง 9 3 0 2 12
23 บ้านเนินสุวรรณ 8 11 2 6 21
24 วัดกระบังมังคลาราม 8 10 8 7 26
25 วัดท้องโพลง 8 6 7 6 21
26 วัดบ้านน้อย 8 6 2 5 16
27 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 4 3 4 15
28 บ้านนาจาน 8 3 5 2 16
29 บ้านวัดโบสถ์ 7 10 1 5 18
30 จันทราพระกิตติคุณ 7 9 3 2 19
31 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 7 6 5 0 18
32 บ้านถ้ำพริก 7 4 4 1 15
33 วัดหางไหล 6 8 3 1 17
34 วัดสะพานหิน 6 8 2 3 16
35 บ้านนาโพธิ์นาจาน 6 6 0 0 12
36 บ้านเข็กใหญ่ 6 5 3 2 14
37 บ้านเนินทอง 6 5 2 2 13
38 วัดวังงิ้วงาม 6 4 4 1 14
39 บ้านลาดคื้อ 6 4 4 1 14
40 บ้านนาหนอง 6 2 2 4 10
41 ห้วยปลาไหล 6 1 1 1 8
42 วัดเมมสุวรรณาราม 6 1 0 0 7
43 แก่งบ้านยางป่าคาย 6 0 1 1 7
44 ทับยายเชียงวิทยา 6 0 0 1 6
45 ชุมชนวัดบ้านดง 5 9 3 3 17
46 วิทยสัมพันธ์ 5 7 9 10 21
47 ราชประชานุเคราะห์ 23 5 6 5 3 16
48 บ้านห้วยหมากหล่ำ 5 5 3 0 13
49 วัดเหล่าขวัญ 5 4 1 1 10
50 วัดวังวน 5 3 2 4 10
51 วัดบ่อภาค 5 3 1 3 9
52 วัดวังมะด่าน 5 2 5 4 12
53 บ้านหาดใหญ่ 5 2 1 0 8
54 บ้านหนองลาน 5 1 2 0 8
55 กัลยาณิวัฒนา ๑ 5 1 1 2 7
56 บ้านห้วยช้างแทง 5 1 0 3 6
57 วัดนาขุม 4 7 4 3 15
58 บ้านหนองหิน 4 6 2 3 12
59 วัดวงฆ้อง 4 6 2 1 12
60 หนองสะแกประชานุกูล 4 5 5 3 14
61 บ้านห้วยน้ำไซ 4 5 5 2 14
62 บ้านป่าซ่าน 4 5 2 0 11
63 วัดทับยายเชียง 4 4 6 1 14
64 วัดน้ำคบ 4 4 2 4 10
65 วัดนาขาม 4 3 3 3 10
66 บ้านนาเมือง 4 3 3 0 10
67 บ้านหนองไผ่ 4 1 3 5 8
68 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 4 1 0 0 5
69 วัดหนองมะคัง 4 0 2 3 6
70 วัดทองแท้ 4 0 1 0 5
71 บ้านแก่งคันนา 3 7 7 1 17
72 บ้านบุ่งวิทยา 3 7 2 1 12
73 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 5 8 3 16
74 บ้านแยง 3 5 7 9 15
75 บ้านขุนน้ำคับ 3 5 6 3 14
76 บ้านนาไก่เขี่ย 3 5 3 1 11
77 บ้านห้วยเฮี้ย 3 4 9 6 16
78 บ้านห้วยท้องฟาน 3 4 4 1 11
79 บ้านพร้าว 3 4 3 2 10
80 วัดท่าช้าง 3 4 1 0 8
81 บ้านน้ำพริก 3 3 4 2 10
82 บ้านคลองทำเนียบ 3 3 3 7 9
83 วัดวังไม้แก่น 3 3 2 0 8
84 บ้านโคกใหญ่ 3 3 1 1 7
85 ศรีภิรมย์พิทยา 3 2 5 3 10
86 ผดุงวิทยา 3 2 3 3 8
87 บ้านท่าหินลาด 3 2 2 1 7
88 บ้านหนองห้าง 3 1 3 1 7
89 บ้านหนองปลิง 3 0 1 0 4
90 วัดเขาน้อย 3 0 1 0 4
91 ประชาอุปถัมภ์ 3 0 0 1 3
92 วัดสนามไชย 2 7 2 2 11
93 บ้านน้ำทองน้อย 2 3 4 0 9
94 วัดคันโช้ง 2 3 0 0 5
95 บ้านน้ำโจน 2 2 3 2 7
96 บ้านห้วยเจียง 2 2 0 1 4
97 ศึกษากุลบุตร 2 1 2 1 5
98 วัดคลองตาล 2 1 2 1 5
99 บ้านปากรอง 2 1 1 0 4
100 บ้านน้ำคลาด 2 1 0 0 3
101 บ้านน้ำภาคน้อย 2 1 0 0 3
102 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 0 3
103 บ้านยางโกลน 2 0 3 1 5
104 ศึกษาวิทย์ 2 0 1 0 3
105 วัดเซิงหวาย 2 0 0 0 2
106 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 1 8 6 3 15
107 บ้านนาขุมคัน 1 5 3 2 9
108 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 4 2 1 7
109 วัดหัวเขาสมอคร้า 1 3 3 0 7
110 บ้านบุ่งตารอด 1 3 2 3 6
111 วัดหอกลอง 1 3 1 1 5
112 ศิริราษฎร์พัฒนา 1 2 1 1 4
113 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 3 1 5
114 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 1 2 0 4
115 บ้านแก่งบัวคำ 1 1 2 0 4
116 บ้านห้วยน้ำปลา 1 1 1 2 3
117 ราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
118 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 1 1 3
119 บ้านท่ากระดุน 1 1 1 1 3
120 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 1 1 1 0 3
121 บ้านนาตอน 1 1 1 0 3
122 ประชาสามัคคี 1 1 1 0 3
123 บ้านนาเปอะ 1 1 0 1 2
124 หนองน้ำสร้าง 1 1 0 0 2
125 บ้านน้ำหัก 1 1 0 0 2
126 บ้านขวดน้ำมัน 1 1 0 0 2
127 บ้านเนินมะคึด 1 1 0 0 2
128 วัดหนองหม้อแกง 1 1 0 0 2
129 บ้านนาคล้าย 1 1 0 0 2
130 วัดมะตูม 1 1 0 0 2
131 บ้านน้ำลอม 1 0 2 3 3
132 บ้านนาฟองแดง 1 0 1 1 2
133 บ้านาหล่ม 1 0 1 1 2
134 บ้านน้ำกุ่ม 1 0 0 4 1
135 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 2 1
136 บ้านมะต้อง 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองมะคัง 1 0 0 0 1
138 บ้านห้วยเหิน 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองขาหย่าง 0 6 2 2 8
140 บ้านคลองตกวิทยา 0 3 0 6 3
141 วัดท่าสี่ร้อย 0 3 0 0 3
142 บ้านบึงวิทยา 0 2 1 5 3
143 บ้านหนองกระบาก 0 2 1 1 3
144 มะต้องประชาสรรค์ 0 2 1 1 3
145 บ้านป่าคาย 0 2 0 0 2
146 บ้านนาแฝก 0 1 4 1 5
147 บ้านน้ำเลา 0 1 3 2 4
148 วัดธรรมาราม 0 1 1 1 2
149 บ้านแก่งทุ่ง 0 1 1 1 2
150 บ้านป่ารวก 0 1 1 0 2
151 บ้านท่าหนองปากพาน 0 1 0 2 1
152 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1 1
153 บ้านน้ำตาก 0 1 0 1 1
154 บ้านหนองกระดาษ 0 1 0 1 1
155 ชุมชนบ้านท่างาม 0 1 0 0 1
156 บ้านขอนสองสลึง 0 1 0 0 1
157 บ้านบึงธรรมโรง 0 1 0 0 1
158 บ้านหลังเขา 0 0 3 1 3
159 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 2 0 2
160 เขาไร่ศรีราชา 0 0 1 1 1
161 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 1 0 1
162 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0 2 0
163 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 1 0
164 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 685 512 391 313 1,901