สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 16 6 7 29 28 17 5 9 50
2 บ้านหนองกะท้าว 14 6 4 24 25 5 8 6 38
3 บ้านคลองช้าง 8 1 2 11 10 0 1 0 11
4 ชุมชนวัดย่านขาด 7 6 1 14 20 7 7 5 34
5 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 6 6 1 13 18 3 15 7 36
6 บางยางพัฒนา 6 2 4 12 11 5 2 2 18
7 บ้านป่าแดง 6 2 2 10 10 5 2 0 17
8 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 5 4 1 10 8 4 3 4 15
9 บ้านน้ำจวง 5 3 0 8 11 9 3 3 23
10 วัดเสนาสน์ 5 2 3 10 11 4 2 2 17
11 วัดคลองมะเกลือ 4 9 1 14 14 7 9 3 30
12 ประชาสงเคราะห์พิทยา 4 2 1 7 14 6 1 3 21
13 วัดหินลาด 4 2 1 7 11 5 8 0 24
14 ห้วยปลาไหล 4 1 0 5 6 1 1 1 8
15 กัลยาณิวัฒนา ๑ 4 1 0 5 5 1 1 2 7
16 บ้านร่มเกล้า 4 0 4 8 10 7 7 6 24
17 นครไทยวิทยาคม 3 6 7 16 21 10 5 2 36
18 บ้านท่าสะแก 3 3 3 9 9 7 6 3 22
19 บ้านชาติตระการ 3 2 5 10 10 4 4 3 18
20 บ้านเนินสุวรรณ 3 1 1 5 8 11 2 6 21
21 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 1 1 5 6 0 1 1 7
22 หนองสะแกประชานุกูล 3 1 0 4 4 5 5 3 14
23 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 3 0 2 5 7 6 5 0 18
24 วัดหางไหล 3 0 2 5 6 8 3 1 17
25 บ้านคลองทำเนียบ 3 0 2 5 3 3 3 7 9
26 บ้านนาเมือง 3 0 0 3 4 3 3 0 10
27 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2 5 4 11 17 6 3 8 26
28 บ้านนาล้อม 2 4 2 8 9 5 4 3 18
29 บ้านป่าสัก 2 3 2 7 9 8 7 10 24
30 วัดเมมสุวรรณาราม 2 3 2 7 6 1 0 0 7
31 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 6 10 11 6 2 4 19
32 วัดท้องโพลง 2 2 2 6 8 6 7 6 21
33 จันทราพระกิตติคุณ 2 2 2 6 7 9 3 2 19
34 วัดน้ำคบ 2 2 2 6 4 4 2 4 10
35 วัดนาขาม 2 2 1 5 4 3 3 3 10
36 วัดบ่อภาค 2 1 2 5 5 3 1 3 9
37 วัดวังมะด่าน 2 1 1 4 5 2 5 4 12
38 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 2 1 1 4 4 1 0 0 5
39 บ้านโคกใหญ่ 2 1 0 3 3 3 1 1 7
40 วัดวงฆ้อง 2 0 3 5 4 6 2 1 12
41 วัดบ้านน้อย 2 0 2 4 8 6 2 5 16
42 ชุมชนดิฏฐอำรุง 1 4 1 6 9 3 0 2 12
43 วัดห้วยดั้ง 1 3 4 8 9 6 4 2 19
44 บ้านนาจาน 1 3 2 6 8 3 5 2 16
45 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 3 0 4 6 6 0 0 12
46 วัดนาขุม 1 2 3 6 4 7 4 3 15
47 ราชประชานุเคราะห์ 23 1 2 2 5 5 6 5 3 16
48 บ้านห้วยช้างแทง 1 2 1 4 5 1 0 3 6
49 วัดทองแท้ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
50 วิทยสัมพันธ์ 1 2 0 3 5 7 9 10 21
51 วัดหนองมะคัง 1 2 0 3 4 0 2 3 6
52 บ้านเข็กใหญ่ 1 1 3 5 6 5 3 2 14
53 บ้านถ้ำพริก 1 1 2 4 7 4 4 1 15
54 บ้านป่าซ่าน 1 1 2 4 4 5 2 0 11
55 วัดวังไม้แก่น 1 1 2 4 3 3 2 0 8
56 วัดวังงิ้วงาม 1 1 1 3 6 4 4 1 14
57 ชุมชนวัดบ้านดง 1 1 1 3 5 9 3 3 17
58 บ้านหนองลาน 1 1 1 3 5 1 2 0 8
59 หนองน้ำสร้าง 1 1 0 2 1 1 0 0 2
60 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 3 4 7 10 1 5 18
61 บ้านลาดคื้อ 1 0 3 4 6 4 4 1 14
62 วัดทับยายเชียง 1 0 2 3 4 4 6 1 14
63 บ้านน้ำโจน 1 0 2 3 2 2 3 2 7
64 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 2 4 1 3 5 8
65 บ้านแยง 1 0 1 2 3 5 7 9 15
66 บ้านห้วยเฮี้ย 1 0 1 2 3 4 9 6 16
67 วัดท่าช้าง 1 0 1 2 3 4 1 0 8
68 บ้านปากรอง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
69 บ้านน้ำหัก 1 0 1 2 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยหมากหล่ำ 1 0 0 1 5 5 3 0 13
71 บ้านบุ่งวิทยา 1 0 0 1 3 7 2 1 12
72 บ้านนาไก่เขี่ย 1 0 0 1 3 5 3 1 11
73 บ้านหนองปลิง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
74 บ้านห้วยน้ำปลา 1 0 0 1 1 1 1 2 3
75 ราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 1 1 1 3
76 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
77 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านเนินทอง 0 4 3 7 6 5 2 2 13
79 วัดกระบังมังคลาราม 0 4 2 6 8 10 8 7 26
80 วัดสะพานหิน 0 2 3 5 6 8 2 3 16
81 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 0 2 0 2 3 5 8 3 16
82 บ้านห้วยท้องฟาน 0 2 0 2 3 4 4 1 11
83 ศึกษากุลบุตร 0 2 0 2 2 1 2 1 5
84 วัดหอกลอง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
85 บ้านพร้าว 0 1 3 4 3 4 3 2 10
86 บ้านขุนน้ำคับ 0 1 2 3 3 5 6 3 14
87 บ้านนาหนอง 0 1 1 2 6 2 2 4 10
88 ทับยายเชียงวิทยา 0 1 1 2 6 0 0 1 6
89 วัดวังวน 0 1 1 2 5 3 2 4 10
90 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 4 6 2 3 12
91 บ้านแก่งคันนา 0 1 1 2 3 7 7 1 17
92 บ้านน้ำพริก 0 1 1 2 3 3 4 2 10
93 บ้านท่าหินลาด 0 1 1 2 3 2 2 1 7
94 บ้านน้ำคลาด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
95 วัดเหล่าขวัญ 0 1 0 1 5 4 1 1 10
96 วัดคันโช้ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
97 บ้านน้ำภาคน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 ศึกษาวิทย์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 1 0 1 1 4 2 1 7
101 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
102 บ้านน้ำกุ่ม 0 1 0 1 1 0 0 4 1
103 บ้านหนองมะคัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1 0 1 0 1 1
105 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 3 3 1 8 6 3 15
106 บ้านหาดใหญ่ 0 0 2 2 5 2 1 0 8
107 บ้านห้วยน้ำไซ 0 0 2 2 4 5 5 2 14
108 วัดสนามไชย 0 0 2 2 2 7 2 2 11
109 บ้านนาขุมคัน 0 0 2 2 1 5 3 2 9
110 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
111 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
112 วัดคลองตาล 0 0 1 1 2 1 2 1 5
113 บ้านบุ่งตารอด 0 0 1 1 1 3 2 3 6
114 บ้านท่ากระดุน 0 0 1 1 1 1 1 1 3
115 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 บ้านเนินมะคึด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 วัดหนองหม้อแกง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านนาฟองแดง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
119 บ้านมะต้อง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
120 บ้านคลองตกวิทยา 0 0 1 1 0 3 0 6 3
121 บ้านหนองกระบาก 0 0 1 1 0 2 1 1 3
122 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 0 1 4 1 5
123 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 1 1 0 1 0 2 1
124 ชุมชนบ้านท่างาม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
125 ศรีภิรมย์พิทยา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
126 ผดุงวิทยา 0 0 0 0 3 2 3 3 8
127 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 3 1 3 1 7
128 บ้านน้ำทองน้อย 0 0 0 0 2 3 4 0 9
129 บ้านห้วยเจียง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
130 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 2 0 3 1 5
131 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 1 3 3 0 7
133 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
134 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 1 5
135 บ้านแก่งบัวคำ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
136 บ้านนาตอน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านนาคล้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 วัดมะตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 0 2 3 3
142 บ้านาหล่ม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
143 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
144 บ้านห้วยเหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองขาหย่าง 0 0 0 0 0 6 2 2 8
146 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
147 บ้านบึงวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 5 3
148 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
149 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
151 วัดธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
152 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 บ้านป่ารวก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านน้ำตาก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
155 บ้านหนองกระดาษ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านขอนสองสลึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
159 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 167 176 541 685 512 391 313 1,588