สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 16 6 7 29 28 17 5 9 50
2 บ้านหนองกะท้าว 14 6 4 24 25 5 8 6 38
3 วัดเสนาสน์ 8 5 4 17 18 5 4 3 27
4 บ้านคลองช้าง 8 1 3 12 10 2 1 0 13
5 บ้านป่าสัก 7 7 6 20 19 11 9 10 39
6 ชุมชนวัดย่านขาด 7 6 1 14 20 7 7 5 34
7 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 7 6 1 14 19 3 15 7 37
8 บ้านชาติตระการ 6 3 5 14 14 5 4 3 23
9 บางยางพัฒนา 6 2 4 12 11 5 2 2 18
10 บ้านป่าแดง 6 2 2 10 10 5 2 0 17
11 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 5 4 1 10 8 4 3 4 15
12 บ้านน้ำจวง 5 3 0 8 11 9 3 3 23
13 วัดคลองมะเกลือ 4 9 1 14 14 7 9 3 30
14 ประชาสงเคราะห์พิทยา 4 2 1 7 14 6 1 3 21
15 วัดหินลาด 4 2 1 7 11 5 8 0 24
16 บ้านร่มเกล้า 4 1 4 9 11 8 7 6 26
17 ห้วยปลาไหล 4 1 0 5 7 1 1 1 9
18 กัลยาณิวัฒนา ๑ 4 1 0 5 5 1 1 2 7
19 บ้านนาเมือง 4 0 0 4 5 3 3 0 11
20 นครไทยวิทยาคม 3 6 7 16 22 10 5 2 37
21 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 3 5 5 13 18 6 4 8 28
22 บ้านท่าสะแก 3 4 3 10 9 7 7 3 23
23 บ้านนาล้อม 3 4 2 9 11 5 4 5 20
24 วัดน้ำคบ 3 2 3 8 6 4 2 4 12
25 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 2 1 6 7 0 1 1 8
26 บ้านเนินสุวรรณ 3 1 1 5 8 11 3 6 22
27 บ้านห้วยเฮี้ย 3 1 1 5 3 6 9 7 18
28 หนองสะแกประชานุกูล 3 1 0 4 4 5 5 3 14
29 บ้านวัดโบสถ์ 3 0 4 7 9 11 1 6 21
30 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 3 0 2 5 7 6 5 0 18
31 วัดหางไหล 3 0 2 5 6 8 3 1 17
32 บ้านคลองทำเนียบ 3 0 2 5 3 3 3 7 9
33 วัดห้วยดั้ง 2 4 4 10 11 7 4 2 22
34 บ้านนาหนอง 2 3 2 7 11 4 4 4 19
35 บ้านนาจาน 2 3 2 7 8 4 5 2 17
36 วัดเมมสุวรรณาราม 2 3 2 7 6 1 0 0 7
37 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 6 10 11 6 2 4 19
38 วัดท้องโพลง 2 2 2 6 8 6 7 6 21
39 จันทราพระกิตติคุณ 2 2 2 6 7 9 3 2 19
40 วัดทองแท้ 2 2 1 5 5 0 1 0 6
41 วัดนาขาม 2 2 1 5 4 3 3 3 10
42 บ้านเข็กใหญ่ 2 1 3 6 7 6 3 2 16
43 บ้านป่าซ่าน 2 1 2 5 5 5 2 0 12
44 วัดบ่อภาค 2 1 2 5 5 3 1 3 9
45 บ้านหนองลาน 2 1 1 4 7 1 2 0 10
46 วัดวังมะด่าน 2 1 1 4 5 2 5 4 12
47 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 2 1 1 4 4 1 0 0 5
48 บ้านน้ำภาคน้อย 2 1 0 3 5 1 0 0 6
49 บ้านโคกใหญ่ 2 1 0 3 3 3 1 1 7
50 บ้านลาดคื้อ 2 0 3 5 7 4 5 1 16
51 วัดวงฆ้อง 2 0 3 5 4 7 2 2 13
52 วัดบ้านน้อย 2 0 2 4 8 6 2 5 16
53 ราชประชานุเคราะห์ 23 1 4 2 7 7 6 5 3 18
54 ชุมชนดิฏฐอำรุง 1 4 1 6 9 3 0 2 12
55 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 4 0 5 7 6 0 0 13
56 บ้านท่าหินลาด 1 3 1 5 6 3 2 1 11
57 วัดนาขุม 1 2 3 6 4 7 5 3 16
58 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1 2 1 4 5 6 10 4 21
59 บ้านห้วยช้างแทง 1 2 1 4 5 1 0 3 6
60 วิทยสัมพันธ์ 1 2 0 3 5 7 9 10 21
61 วัดหนองมะคัง 1 2 0 3 4 0 2 4 6
62 บ้านพร้าว 1 1 3 5 4 4 5 2 13
63 บ้านถ้ำพริก 1 1 2 4 7 4 4 1 15
64 บ้านหนองหิน 1 1 2 4 5 6 3 3 14
65 บ้านขุนน้ำคับ 1 1 2 4 4 5 6 3 15
66 วัดวังไม้แก่น 1 1 2 4 3 3 2 0 8
67 วัดวังงิ้วงาม 1 1 1 3 6 4 4 1 14
68 ชุมชนวัดบ้านดง 1 1 1 3 5 9 3 3 17
69 บ้านปากรอง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
70 บ้านห้วยเหิน 1 1 1 3 3 1 0 0 4
71 หนองน้ำสร้าง 1 1 1 3 2 1 1 0 4
72 วัดเหล่าขวัญ 1 1 0 2 6 4 1 1 11
73 วัดย่านยาวประชานุกูล 1 1 0 2 2 1 0 1 3
74 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 0 2 1 1 0 1 2
75 วัดทับยายเชียง 1 0 2 3 4 4 6 1 14
76 บ้านนาขุมคัน 1 0 2 3 2 5 3 2 10
77 บ้านน้ำโจน 1 0 2 3 2 2 3 2 7
78 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 2 4 1 3 5 8
79 บ้านแยง 1 0 1 2 3 5 7 9 15
80 วัดท่าช้าง 1 0 1 2 3 4 1 0 8
81 บ้านน้ำหัก 1 0 1 2 1 1 0 0 2
82 บ้านห้วยหมากหล่ำ 1 0 0 1 5 5 3 0 13
83 บ้านบุ่งวิทยา 1 0 0 1 3 7 2 1 12
84 บ้านนาไก่เขี่ย 1 0 0 1 3 5 3 1 11
85 บ้านหนองปลิง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
86 บ้านห้วยน้ำปลา 1 0 0 1 1 1 1 2 3
87 ราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 1 1 1 3
88 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
89 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 เขาไร่ศรีราชา 1 0 0 1 1 0 1 1 2
91 บ้านเนินทอง 0 4 3 7 6 5 2 2 13
92 วัดกระบังมังคลาราม 0 4 2 6 8 10 8 7 26
93 วัดสะพานหิน 0 3 3 6 8 9 2 3 19
94 บ้านห้วยท้องฟาน 0 3 2 5 5 5 4 1 14
95 บ้านแก่งคันนา 0 3 1 4 5 8 7 2 20
96 ทับยายเชียงวิทยา 0 2 1 3 9 0 0 2 9
97 ศึกษากุลบุตร 0 2 0 2 2 1 2 1 5
98 วัดหอกลอง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
99 บ้านน้ำพริก 0 1 2 3 5 3 4 3 12
100 วัดสนามไชย 0 1 2 3 3 7 3 2 13
101 วัดวังวน 0 1 1 2 5 3 2 4 10
102 บ้านน้ำคลาด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
103 ชุมชนบ้านท่างาม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
104 วัดคันโช้ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
105 บ้านแก่งบัวคำ 0 1 0 1 2 1 2 0 5
106 ศึกษาวิทย์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
107 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 1 0 1 1 4 2 1 7
108 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
109 บ้านน้ำกุ่ม 0 1 0 1 1 1 0 4 2
110 บ้านหนองมะคัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านห้วยน้ำไซ 0 0 3 3 4 5 6 2 15
112 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 3 3 1 8 6 3 15
113 บ้านหาดใหญ่ 0 0 2 2 5 2 1 0 8
114 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
115 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
116 วัดคลองตาล 0 0 1 1 2 1 2 1 5
117 บ้านบุ่งตารอด 0 0 1 1 1 3 2 3 6
118 บ้านท่ากระดุน 0 0 1 1 1 1 1 1 3
119 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
120 บ้านเนินมะคึด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
121 วัดหนองหม้อแกง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านนาฟองแดง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
123 บ้านมะต้อง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
124 บ้านคลองตกวิทยา 0 0 1 1 0 3 0 6 3
125 บ้านหนองกระบาก 0 0 1 1 0 2 1 1 3
126 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 0 1 4 1 5
127 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 1 1 0 1 0 2 1
128 ศรีภิรมย์พิทยา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
129 ผดุงวิทยา 0 0 0 0 3 2 3 3 8
130 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 3 1 3 1 7
131 บ้านน้ำทองน้อย 0 0 0 0 2 3 4 0 9
132 บ้านห้วยเจียง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
133 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
134 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 2 0 3 1 5
135 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 1 3 3 0 7
137 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
138 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 1 5
139 บ้านนาตอน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 บ้านนาคล้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 วัดมะตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 0 2 3 3
145 บ้านาหล่ม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
146 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
147 บ้านหนองขาหย่าง 0 0 0 0 0 6 2 2 8
148 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
149 บ้านบึงวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 5 3
150 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
151 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
153 วัดธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 บ้านป่ารวก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านน้ำตาก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านหนองกระดาษ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านขอนสองสลึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
161 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 197 194 631 770 537 410 325 1,717