ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน