หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามหน้าบ้านพักครู 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมมะขามหวาน 15 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 ดำเนินการประกวดวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/5 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/6 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3/2 17 ส.ค. 2556
17 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 18 ส.ค. 2556
18 ส.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ตามกติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 17-18 สิงหาคม 2556 ตามกติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30 ระดับเขต การแข่งขันจัด 1 วัน คือ 18 สิงหาคม 2556 ใช้เกณฑ์กติกาสพฐ./สมาคมครอสเวิร์ดเกม ฯแห่งประเทศไทย
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]